צילום-מתוך-התערוכה-באדיבות-מרכז-באוהאוס.-צילום-אחים-סורג-2-1