אֲתַר "וִיקִילִיקס" מְפַרסֵם מְאוֹת־אַלפֵי מִסמָכִים, וְהֵם גוֹרמִים זַעֲזוּעַ פּוֹלִיטִי בָּעוֹלָם

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

פְּגִיעָה קָשָה בִּמְדִינִיוּת הַחוּץ שֶל ארה"ב; יִשׂרָאֵל "יוֹצֵאת בְּשָלוֹם" מֵהַפִּרסוּם

אֲתַר הַהַדלָפוֹת (גילוּי היְדיעוֹת) "וִיקִילִיקס" מְפַרסֵם הַשָבוּעַ מְאוֹת־אַלפֵי מִסמָכים, הנוֹגעִים בְּעיקָר לִמדִינִיוּת החוּץ של ארצוֹת־הבּרית בְּאַרבַּע השָנים האַחֲרוֹנוֹת. חֵלֶק מֵהַמִסמָכים הם סוֹדִיִים, אִם כּי לא מְדוּבָּר בְּמִסמָכים שיֵש בָּהֶם מֵידָע הנוֹגֵעַ לְעִנייָנים צְבָאִיִים. המִסמָכים גוֹרמים זַעֲזוּעַ פּוֹליטי בָּעוֹלָם, וּמַציגים את  ארצוֹת־הבּרית בְּאוֹר שְלילי (נֶגָטיבי).
חֵלֶק גָדוֹל מֵהַחוֹמֶר עוֹסֵק בַּנוֹשֵׂא האירַאני וּביַחֲסֵי יִשׂרָאֵל – מְדינוֹת עֲרָב – ארה"ב. ישׂראל "יוֹצֵאת בְּשָלוֹם" מֵהַפָּרָשָה.
וְאֵלֶה המִסמָכים הבּוֹלטים בְּדוּחַ "ויקיליקס": אישים בְּישׂראל הֶעֱבירוּ מֵידָע לְארה"ב על סַכָּנַת הגַרעין האירַאנית, והִצִיעוּ דְרָכים לַעֲצוֹר את הסַכָּנָה; מְדינוֹת עַרביוֹת לָחֲצוּ על ארה"ב לִפתוֹחַ בִּפעוּלָה צְבָאית נֶגֶד איראן; הרָשוּת הפַלַסטינית שיתפָה פְּעוּלָה עִם ישׂראל בְּמִבצַע "עוֹפֶרֶת יְצוּקָה"; ארה"ב נָהֲגָה לַעֲקוֹב אַחֲרֵי מַנהיגים בָּעוֹלָם המַעֲרָבִי וּלרַגֵל אַחֲרֵיהֶם; מַנהיג רוּסיָה ולָדימיר פּוּטין נֶחשָב בְּעֵינֵי האַמֶריקָנים לִמְשַתֵף פְּעוּלָה עִם המַאפיָה.
"ויקיליקס" יַמשיך לְפַרסֵם בְּכל יוֹם בַּשָבוּעַ מִסמָכים חֲדָשים, דֶרֶך אֲתָרים של כַּמָה מֵהָעיתוֹנים החֲשוּבים בָּעוֹלָם.