אֵין הִתקַדמוּת בְּפִתרוֹן שְבִיתַת הָרוֹפאִים

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

אֵין הִתקַדמוּת בְּפִתרוֹן שְבִיתַת הָרוֹפאִים; אֵין צַווֵי מְנִיעָה; שְבִיתָה בְּבָתֵי הַחוֹלִים

שְבִיתַת הָרוֹפאִים הִתחַדשָה בְּיוֹם שֵני בְּבָתֵי החוֹלים הצִיבּוּרִיִים. לא הָייתָה הִתקַדמוּת בַּשִׂיחוֹת לְפִתרוֹן הסִכסוּך בּין ההִסתַדרוּת הרְפוּאִית לְמִשׂרַד הָאוֹצָר.

בֵּית הדִין לַעֲבוֹדָה מַמשיך לְקַייֵם קֶשֶר עִם הצְדָדים. בּית הדין לא קיבֵּל בּיוֹם רִאשוֹן את דְרישַת המְדינָה לְהוֹצִיא צַווֵי מְניעָה נֶגֶד הרוֹפאים – צַווים שיְאַלצוּ (יַכריחוּ) אוֹתָם לַחֲזוֹר לָעֲבוֹדָה. לְאַחַר ההַחלָטָה הוֹדיעוּ הרוֹפאים כּי הם פּוֹתחים בִּשביתָה בְּבָתֵי החוֹלִים.

בּית הדין לעבוֹדה הֶחליט כּי הרוֹפאים המִתמַחים (הסטָזֶ’רים) אֵינָם צַד בַּסִכסוּך. הרוֹפאים המִתמַחים מְקַיימים בֵּירוּרִים ודִיוּנים, בַּשְאֵלָה אִם לִמרוֹד בַּהִסתַדרוּת הרְפוּאית.