אַבּוּ־מַאזֶן מְחַכֶּה לַהַחלָטָה שֶל הַלִיגָה הָעַרבִית, אִם לְחַדֵש אֶת הַשִׂיחוֹת עִם יִשׂרָאֵל

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בְּיִשׂרָאֵל מַעֲרִיכִים (חוֹשבִים) כִּי יֵש סִיכּוּי טוֹב לִפְתִיחָה שֶל שִׂיחוֹת קִרבָה (שִׂיחוֹת לֹא יְשִירוֹת) עִם הַפַלַסטִינִים בְּמַהֲלַך (בְּמֶשֶך) חוֹדֶש מַאי. לְפִי יְדִיעוֹת מֵארה"ב, הָייתָה הִתקַדמוּת בַּשִׂיחוֹת שֶקִייֵם בַּיָמִים הָאַחֲרוֹנִים הַשָלִיחַ הָאַמֶרִיקָנִי ג’וֹרג’ מִיטשֶל עִם רָאשֵי הַשִלטוֹן בְּיִשׂרָאֵל וְעִם אַבּוּ־מַאזֶן.

בָּרָשוּת הַפַלַסטִינִית מְחַכִּים לִשְתֵי הִתפַּתחוּיוֹת שֶיִקבְּעוּ כַּנִראֶה אִם וּמָתַי יִתחַדשוּ הַשִׂיחוֹת. בַּשַבָּת הַקְרוֹבָה יִתקַייֵם (יִהיֶה) כֶּנֶס שֶל הַלִיגָה הָעַרבִית. בַּכֶּנֶס תִתקַבֵּל הַחלָטָה, אִם לְהַסכִּים לְחִידוּש הַשִׂיחוֹת.
בְּאֶמצַע חוֹדֶש מַאי יְבַקֵר אַבּוּ־מַאזֶן בְּארה"ב וְיִיפָּגֵש עִם הַנָשִׂיא אוֹבַּאמָה. הַדֵעָה הִיא כִּי לְתוֹצאוֹת הַפְּגִישָה תִהיֶה הַשפָּעָה רַבָּה עַל הַהַחלָטָה שֶל אַבּוּ־מַאזֶן אִם לְהַסכִּים לְחִידוּש הַשִׂיחוֹת.

שַׂר הַבִּיטָחוֹן אֵהוּד בָּרָק מְבַקֵר הַשָבוּעַ בְּאַרצוֹת־הַבְּרִית וּמְקַייֵם שִׂיחוֹת עִם רָאשֵי הַמִמשָל בַּבַּיִת הַלָבָן, כְּדֵי לְקַדֵם אֶת חִידוּש הַשִׂיחוֹת וּכְדֵי לִפתוֹר אֶת חִילוּקֵי הַדֵעוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַמִמשָל בְּווֹשִינגטוֹן בִּשְאֵלַת הַבְּנִייָה בְּמִזרַח יְרוּשָלַיִם. בַּשִׂיחוֹת יָדוּנוּ גַם בַּנוֹשֵׂא הָאִירַאנִי.