אַחַת הָאֶפשָרוּיוֹת: הַפַלַסטִינִים יוֹדִיעוּ עַל הֲקָמַת מְדִינָה

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַפַלַסטִינִים: אִם לֹא תִהיֶה הִתקַדמוּת, נַחלִיט עַל פְּעוּלוֹת חַד־צְדָדִיוֹת

לְפִי שָעָה אֵין סִימָנִים לְכָך שֶהַשִׂיחוֹת הַיְשִירוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים יִתחַדשוּ בְּקָרוֹב. בְּעוֹד שְבוּעַיִים תִסתַייֵם הָאַרכָּה (מֶשֶך הַזְמַן) שֶנָתנוּ הַמְדִינוֹת הָעַרבִיוֹת לְארה"ב לִמצוֹא פִּתרוֹן לִבְעָייַת הַבְּנִייָה בַּשְטָחִים, כְּדֵי לְהָבִיא לְחִידוּש הַשִׂיחוֹת.
אִישִים בָּרָשוּת הַפַלַסטִינִית דִיבּרוּ בַּיָמִים הָאַחֲרוֹנִים עַל הָאֶפשָרוּת שֶהָרָשוּת תַחלִיט עַל צְעָדִים חַד־צְדָדִיִים. בֵּין הַצְעָדִים: הַכרָזָה (הוֹדָעָה) עַל הֲקָמַת מְדִינָה פַלַסטִינִית.
בְּמִשׂרַד הַחוּץ נֶעֱרָכִים לְאֶפשָרוּת כָּזֹאת, וְשַׂר הַחוּץ אֲבִיגדוֹר לִיבֶּרמַן מֵכִין תוֹכנִית לִתְגוּבָה יִשׂרְאֵלִית לְמִקרֶה שֶל הַכרָזָה עַל מְדִינָה פַלַסטִינִית. בְּיִשׂרָאֵל מַעֲרִיכִים (חוֹשבִים) שֶמְדִינוֹת לֹא מְעַטוֹת יַכִּירוּ בִּמְדִינָה פַלַסטִינִית.
אַרצוֹת־הַבְּרִית מִתנַגֶדֶת בַּחֲרִיפוּת לְהַכרָזָה עַל מְדִינָה פַלַסטִינִית, שֶלֹא בְּמִסגֶרֶת הֶסכֵּם עִם יִשׂרָאֵל.