בְּיִשׂרָאֵל מְקַווִים שֶהָרְגִיעָה תַחֲזִיק מַעֲמָד

Новости на легком иврите31 октября 2011 года

אִם הַפַלַסטִינִים יְחַדשוּ אֶת יְרִי הַטִילִים, תָגִיב יִשׂרָאֵל בְּכוֹחַ רַב

בְּיוֹם רִאשוֹן יָרוּ עֲדַיִין פַלַסטינים כּמה טילים על עָרים ויִישוּבים בּארץ, לַמרוֹת שהג’יהַאד הוֹדיעַ שהוּא מַפסיק את האֵש.

בְּמַהֲלַך היוֹם הִמשיכוּ המִצרים וגוֹרמים אחרים לִפעוֹל כְּדֵי לְהָביא לְהַפסָקַת אֵש. מיוֹם רִאשוֹן בּלילה יש רְגיעה, והיְרי נִפסַק. בּישׂראל מְקַווים שהרגיעה תַחֲזיק מַעֲמָד. גם החמאס מְעוּנייָן (רוֹצה) לִשמוֹר לפי שעה על רגיעה.

בְּצה"ל אוֹמרים כּי אם הפַלַסטינים יְחַדשוּ את יְרי הטילים, תָגיב ישׂראל בְּכוֹחַ רב.