בִּיקוֹרֶת עַל יִשׂרָאֵל בְּאֵירוֹפָּה וּבארה"ב, בִּגלַל הֲרִיסַת מְלוֹן "שֶפֶּרד" בְּמִזרַח יְרוּשָלַיִם

בַּמָקוֹם שֶבּוֹ עָמַד הַמָלוֹן תָקוּם שְכוּנָה יְהוּדִית חֲדָשָה

בִּמדינוֹת האיחוּד האֵירוֹפּי וּבארה"ב נִמתְחָה בִּיקוֹרֶת קָשָה על ישׂראל, בִּגלַל הֲריסַת מְלוֹן "שֶפֶּרד" בְּמִזרַח ירוּשלים והַתחָלַת העֲבוֹדוֹת לַהֲקָמַת שְכוּנָה יְהוּדית חדשה בַּמָקוֹם. 

מְלוֹן "שפּרד" הוּא סֵמֶל לְאוּמי של הפַלַסטינים, וַהֲריסַת המָלוֹן מְעוֹרֶרֶת זַעַם (כַּעַס) רב בֵּין הפַלַסטינים.
קוֹנסוּלים של מְדינוֹת האיחוּד האֵירוֹפּי הֶעֱבירוּ מִסמָך (דוֹקוּמֶנט) לְמוֹעֶצֶת האיחוּד, וּבוֹ הם כּוֹתבים כּי על מדינוֹת האיחוּד לִפעוֹל כְּדֵי לַעֲצוֹר את הבְּנִייָה של ישׂראל בְּמִזרַח ירוּשלים ולִמנוֹעַ את הַרחָבַת היִישוּב היהוּדי בְּמזרח ירוּשלים. הֶמשֵך הבּנייה מְסַכֵּן את תַהֲליך השָלוֹם, כּוֹתבים הקוֹנסוּלים בַּמִסמָך. הם מַציעים שהאיחוּד האֵירוֹפּי יַציב (יַעֲמיד) מַשקיפים בְּמזרח ירוּשלים, בַּמקוֹמוֹת שבּהם יש לְישׂראל תוֹכניוֹת לַהֲרוֹס מִבנִים.
גם שָׂרַת החוּץ של ארה"ב הִילֶרי קלִינטוֹן מָתחָה בּיקוֹרֶת על הֶרֶס המָלוֹן ואָמרָה כּי הוּא פּוֹגֵעַ בְּתַהֲליך השָלוֹם.