בֶּנִי גַנץ – הָרַמַטכָּ"ל הָ־20 שֶל צַהַ"ל

בֶּנִי גַנץ – הָרַמַטכָּ"ל הָ־20 שֶל צַהַ"ל
הַמֶמשָלָה תְאַשֵר אֶת הַמִינוּי לִפנֵי 14 בְּפֶבּרוּאָר, אַחֲרֵי אִישוּר שֶל וַעֲדַת טִירקֶל

אִם לֹא יִהיוּ שִינוּיים של הָרֶגַע האַחֲרוֹן, תְאַשֵר המֶמשָלָה את בְּחירָתוֹ של הָאַלוּף בֶּני גַנץ לָרַמַטכָּ"ל הָעֶשׂרים של צַהַ"ל. וַעֲדַת טִירקֶל, הבּוֹדֶקֶת את בְּחירַת בַּעֲלֵי התַפקידים הבְּכירים, תָדוּן היוֹם (יוֹם ג’)

בֶּנִי גַנץ – הָרַמַטכָּ"ל הָ־20 שֶל צַהַ"ל הצילוּם: תומריקו

בֶּנִי גַנץ – הָרַמַטכָּ"ל הָ־20 שֶל צַהַ"ל הצילוּם: תומריקו

בְּהַמלָצַת המֶמשָלָה לִבחוֹר בְּגַנץ לרַמַטכָּ"ל. אִם וַעֲדַת טִירקֶל תְאַשֵר את הבְּחירָה, תָדוּן בָּהּ הממשלה
וּתְאַשֵר אוֹתהּ, וּבֶני גַנץ יַספּיק לְהַחֲליף את הרמטכּ"ל גַבִּי אַשכְּנָזִי לִפנֵי 14 בְּפֶבּרוּאָר.

הממשלה אישרה בְּיוֹם רִאשוֹן בְּרוֹב גדוֹל את ההַמלָצָה לִבחוֹר בָּאַלוּף בֶּני גַנץ לרַמַטכָּ"ל. השַׂר עוּזִי לַנדָאוּ הִצבּיעַ נֶגֶד ההַמלָצָה.
אלוּף פּיקוּד הצָפוֹן גָדי אַייזֶנקוֹט, שהָיָה גם הוּא מוּעֲמָד לרמטכּ"ל, אמר שהוּא מְקַבֵּל את בּחירת גַנץ, ויַסכּים לְשָרֵת תַחתָיו כִּסְגַן הרמטכּ"ל.
גם האַלוּף יָאיר נָווֶה הוֹדיעַ שהוּא יַסכּים לשרת תחת גַנץ כִּסְגַן הרמטכּ"ל. אִם כּך יִתנַהֲלוּ העִנייָנים ולא יהיוּ הַפתָעוֹת, יִיבָּחֵר בֶּני גַנץ לְרַמַטכָּ"ל.