בַּקַבִּינֶט יֵש רוֹב לְהַקפָּאָה שֶל הַבְּנִייָה

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

נְתַניָהוּ: לִפנֵי שֶמַחלִיטִים, יֵש עֲדַיִין כַּמָה נוֹשׂאִים שֶצָרִיך לְבָרֵר
הַקַבִּינֶט הַמְדִינִי־בִּיטחוֹנִי שֶל הַמֶמ־שָלָה עוֹמֵד לָדוּן בַּהַצָעָה הָאַמֶרִיקָנִית לְהֶמשֵך הַהַקפָּאָה שֶל הַבְּנִייָה בַּשְטָחִים לְמֶשֶך עוֹד 90 יָמִים. אִם יִשׂרָאֵל תַסכִּים לַהַצָעָה, הִיא תְקַבֵּל מֵארה"ב חֲבִילַת הֲטָבוֹת גְדוֹלָה בַּתְחוּם (בַּשֶטַח) הַבִּיטחוֹנִי וְהַכַּלכָּלִי.
בַּקַבִּינֶט יֵש חֲמִישָה־עָשָׂר שָׂרִים. נָכוֹן לְהַיוֹם, רוֹב הַשָׂרִים תוֹמכִים בַּהַקפָּאָה. שִבעָה שָׂרִים, וּבָהֶם רֹאש הַמֶמשָלָה, תוֹמכִים (שְנֵי שָׂרֵי הָעֲבוֹדָה וְעוֹד אַרבָּעָה מֵהַלִיכּוּד); שִישָה מִתנַגדִים (שְלוֹשָה מֵהַלִיכּוּד וּשְלוֹשָה מִיִשׂרָאֵל בֵּיתֵנוּ). שְנֵי הַשָׂרִים שֶל שַ"ס יִימָנעוּ.
לַמרוֹת הָרוֹב שֶיֵש בַּקַבִּינֶט, רֹאש הַמֶמשָלָה אֵינוֹ מְמַהֵר לְהַחלִיט. הוּא מְבַקֵש לְקַייֵם עוֹד כַּמָה בֵּירוּרִים עִם הָאַמֶרִיקָנִים. נְתַניָהוּ גַם חוֹשֵש מֵהִת־נַגדוּת חֲזָקָה בַּקוֹאָלִיציָה, וְאֵינוֹ רוֹצֶה לְהַגִיעַ לְעִימוּת קָשֶה (קוֹנפרוֹנטַציָה קָשָה) עִם הַמִתייַשבִים בִּיהוּדָה וְשוֹמרוֹן.

מַנהִיג שַ"ס אֵלִי יִשַי: שַ"ס תִימָנַע בַּהַצבָּעָה הצילוּם: עטא עוויסאת הַמִשנֶה לְרֹאש הַמֶמשָלָה מֹשֶה (בּוֹגִי) יַעֲלוֹן – מֵרָאשֵי הַמִתנַגדִים הצילוּם: מיכאל קרמר

מַנהִיג שַ"ס אֵלִי יִשַי: שַ"ס תִימָנַע בַּהַצבָּעָה הצילוּם: עטא עוויסאת הַמִשנֶה לְרֹאש הַמֶמשָלָה מֹשֶה (בּוֹגִי) יַעֲלוֹן – מֵרָאשֵי הַמִתנַגדִים הצילוּם: מיכאל קרמר

קוֹשִי נוֹסָף, לִפנֵי קַבָּלַת הַהַחלָטָה: הָאַמֶרִיקָנִים גַם דוֹרשִים מִיִשׂרָאֵל לְהַסכִּים לָדוּן עִם הַפַלַסטִינִים, עִם חִידוּש הַשִׂיחוֹת, בְּנוֹשֵׂא הַגְבוּלוֹת שֶל הַמְדִינָה הַפַלַסטִינִית. זֶהוּ הַנוֹשֵׂא הַבְּעָייָתִי בְּיוֹתֵר בַּסִכסוּך בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים. יִשׂרָאֵל מְעוּנייֶנֶת לִדחוֹת אֶת הַשִׂיחוֹת בְּנוֹשֵׂא זֶה לְשָלָב מְאוּחָר.