הַאִם תָקוּם וַעֲדַת חֲקִירָה מַמלַכתִית לַאֲסוֹן הַשְׂרֵפָה בַּכַּרמֶל?

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

מְבַקֵר הַמְדִינָה עוֹמֵד לְפַרסֵם דוּחַ חָמוּר עַל מַצַב שֵירוּתֵי הַכַּבָּאוּת
הַמַראוֹת הַקָשִים בַּכַּרמֶל לְאַחַר הַשְׂרֵפָה: עֵצִים שְׂרוּפִים וַאֲדָמָה שְחוֹרָה הצילוּם: תומריקו
ַּמֶמשָלָה וּבַכְּנֶסֶת שוֹקלִים (חוֹשבִים) אִם לְהָקים וַעֲדַת חֲקִירָה מַמלַכתית לְכל הקָשוּר לַשְׂרֵפָה בַּכַּרמֶל. רֹאש המֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ מִתנַגֵד לְפִי שָעָה לַהֲקָמַת וַעֲדַת חֲקִירָה, אֲבָל רוֹב השָׂרים תוֹמכִים  בַּהֲקָמַת וַעֲדָה. נתניהוּ לא הֶחליט עֲדַיִין אִם לְהַעֲלוֹת את הנוֹשֵׂא בִּישִיבַת המֶמשָלָה הקְרוֹבָה.

גם לַווַעֲדַת לְביקוֹרֶת המדינה של הכְּנֶסֶת יש סַמכוּת (אוֹטוֹריטָה) לְהַחליט על הֲקָמַת וַעֲדַת חקירה. יוֹשֵב־רֹאש הווַעדה, יוֹאֵל חָסוֹן (קָדימָה) ורוֹב חַברֵי הוועדה תוֹמכים בַּהקמת ועדת חקירה.
מְבַקֵר המדינה מִיכָה לִינדנשטרָאוּס עוֹמֵד לְפַרסֵם בַּיָמים הקרוֹבים דוּחַ מְיוּחָד על מַצַב הכַּבָּאוּת בּארץ. הֲכָנַת הדוּחַ נִמשכה כּמה חוֹדָשים, והמבקר הֶחליט לְהַקדים את פִּרסוּם הדוּחַ לְאחר השׂרפה.
בַּדוּחַ יש בּיקוֹרֶת קָשָה על מַצַב שֵירוּתֵי הכַּבָּאוּת בַּמדינה. הדוּח אֵינוֹ עוֹסֵק בַּשׂרפה, והמְבַקֵר מִתכַּווֵן כַּנִראֶה לְקַייֵם חֲקירָה נִפרֶדֶת בְּנוֹשֵׂא השְׂרֵפָה.