הַכְּנֶסֶת מְאַשֶרֶת אֶת חוֹק מִשאַל הָעָם

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַדֶרֶך לְהֶסכֵּמִים עִם סוּריָה וְעִם הַפַלַסטִינִים תִהיֶה מֵעַכשָיו אֲרוּכָּה יוֹתֵר

הַכְּנֶסֶת עוֹמֶדֶת לְאַשֵר הַיוֹם (יוֹם ג’) אֶת חוֹק מִשאַל הָעָם (הָרֶפֶרֶנדוּם), בְּנוֹגֵעַ לְהַחזָרַת שְטָחִים שֶהֵם חֵלֶק מִמְדִינַת יִשׂרָאֵל.
רוֹב גָדוֹל שֶל חַברֵי הַכְּנֶסֶת מִמִפלְגוֹת הַקוֹאָלִיציָה, חֵלֶק מֵחַברֵי הָעֲבוֹדָה וְקָדִימָה תוֹמכִים בַּחוֹק. מִפלְגוֹת הַשְׂמֹאל מִתנַגדוֹת לוֹ.
חוֹק מִשאַל הָעָם קוֹבֵעַ כּי הַחלָטָה של הַמֶמשָלָה על הַחזָרַת שְטָחים שֶהֵם חֵלֶק מִמְדִינַת יִשׂרָאֵל (רָמַת הַגוֹלָן וּמִזרַח יְרוּשָלַיִם) חַייֶבֶת לְקַבֵּל אִישוּר של הכְּנֶסֶת. אִם יִהיֶה רוֹב של פָּחוֹת מִ־80 חַברֵי כְּנֶסֶת בְּעַד הַהַחלָטָה לְווַתֵר על שְטָחים, יִתקַייֵם מִשאַל עַם; אִם יוֹתֵר מִ־80 חַברֵי כְּנֶסֶת יִתמְכוּ בַּהַחלָטָה, לֹא יִהיֶה צוֹרֶך בְּמִשאַל עַם.
הַחוֹק עָבַר כְּבָר בִּקרִיאָה רִאשוֹנָה לִפנֵי שָנָה, וְעַכשָיו הוּא עוֹבֵר בִּקְריאָה שְנִייָה וּשְלִישִית, לְאַחַר שֶנַעֲשׂוּ בּוֹ שִינוּיִים וְתיקוּנִים, בְּנוֹגֵעַ לַתַהֲליך (לַפּרוֹצֶס) של מִשאַל הָעָם.
הדֵעָה בַּמַעֲרֶכֶת הפּוֹלִיטִית היא, כּי לְאַחַר אישוּר חוֹק מִשאַל הָעָם תִהיֶה הדֶרֶך לְהֶסכֵּמים עִם סוּריָה ועִם הפַלַסטינים אֲרוּכָּה וְקָשָה יוֹתֵר.