הַמִשטָרָה פּוֹתַחַת בַּחֲקִירָה בְּפָרָשַת גַלַנט

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בַּשָלָב הָרִאשוֹן, מַטרַת הַחֲקִירָה לְגַלוֹת אִם הַמִסמָך מְזוּיָף וּמִי כָּתַב אוֹתוֹ
לְפִי הַחלָטָה שֶל הַיוֹעֵץ הַמִשפָּטִי לַמֶמשָלָה, יְהוּדָה וַיינשטֵיין, פּוֹתַחַת הַמִשטָרָה בַּחֲקִירָה פְּלִילִית בְּפָרָשַת ״מִסמַך גַלַנט״. אַלוּף פִּיקוּד הַדָרוֹם יוֹאָב גַלַנט טוֹעֵן כִּי הַמִסמָך מְזוּיָף, וְהוּא דוֹרֵש מֵהָרַמַטכָּ״ל לַחֲקוֹר אֶת הַפָּרָשָה. יוֹעֵץ הַתִקשוֹרֶת אֱייָל אָרָד, שֶשְמוֹ מוֹפִיעַ עַל הַמִסמָך, טוֹעֵן גַם הוּא כִּי

הָאַלוּף יוֹאָב גַלַנט: הַמִסמָך מְזוּיָף

הָאַלוּף יוֹאָב גַלַנט: הַמִסמָך מְזוּיָף

הַמִסמָך מְזוּיָף, וְהִגִיש תְלוּנָה לַמִשטָרָה וּדְרִישָה לַחֲקוֹר מִי כָּתַב אֶת הַמִסמָך.

כַּיָדוּעַ, ״מִסמַך גַלַנט״ הוּא מִסמָך שֶאוֹתוֹ חָשַׂף (גִילָה, הֵבִיא לִידִיעַת הַצִיבּוּר) עָרוּץ 2 בַּטֶלֶווִיזיָה, וְהוּא כּוֹלֵל תוֹכנִית פְּעוּלָה כְּדֵי לְקַדֵם אֶת בְּחִירָתוֹ שֶל יוֹאָב גַלַנט לְתַפקִיד הָרַמַטכָּ״ל (רְאוּ יְדִיעָה בְּעַמוּד 3).
בְּמַעֲרֶכֶת הַבִּיטָחוֹן וּבַמַעֲרֶכֶת הַפּוֹלִיטִית יֵש בִּיקוֹרֶת קָשָה בְּכֹל מַה שֶנוֹגֵעַ לְפָרָשַת הַמִסמָך, וְהַדֵעָה הִיא כִּי הַפָּרָשָה פּוֹגַעַת קָשֶה בְּצַהַ״ל וּבַהִתמוֹדְדוּת עַל תַפקִיד הָרַמַטכָּ״ל.

הַיוֹעֵץ הַמִשפָּטִי קָבַע כִּי הָרַמַטכָּ״ל הַבָּא לֹא יִיבָּחֵר – כֹּל זְמַן שֶלֹא תִסתַייֵם הַפָּרָשָה. עִם זֹאת, יִימָשכוּ הַפְּגִישוֹת בֵּין שַׂר הַבִּיטָחוֹן לַמוּעֲמָדִים לְתַפקִיד הָרַמַטכָּ״ל.