הַנְאוּם הַשֵנִי שֶל אוֹבַּאמָה בָּא לְתַקֵן אֶת הָרוֹשֶם שֶל הַנְאוּם הָרִאשוֹן

ארה"ב: הַבְּעָיָה אֵינָהּ גְבוּלוֹת 67, אֶלָא הַשִינוּיִים שֶיִהיוּ בַּגְבוּלוֹת
הנְאוּם שנָשָׂא הנָשׂיא בָּרָק אוֹבַּאמָה בְּיוֹם רִאשוֹן בִּווְעידַת אֵייפַּא"ק תִיקֵן בְּמידָה רַבָּה את הרוֹשֶם שעָשָׂה הנְאוּם הרִאשוֹן, שנָשָׂא יוֹמַיִים קוֹדֶם לָכֵן. 

נְשׂיא ארה"ב חָזַר ודיבֵּר על גְבוּלוֹת 1967 כְּבָסִיס לְהֶסכֵּם בֵּין ישׂראל לַפַלַסטינים, אבל לא כִּגבוּלוֹת סוֹפִיִים. בַּגְבוּלוֹת ששְתֵי המְדינוֹת יִקבְּעוּ יִהיוּ שינוּיים רַבּים וַחֲשוּבים, שיַבטיחוּ לְישׂראל גְבוּלוֹת בְּנֵי הֲגַנָה (שאֶפשָר לְהָגֵן עֲלֵיהֶם). זה הָיָה המֶסֶר הֶחָשוּב בִּנאוּם אוֹבַּאמָה בִּוְועידַת אֵייפַּא"ק (השְדוּלָה, הלוֹבִּי, של ישׂראל בְּאַרצוֹת־הבּרית). עֲשֶׂרֶת־אַלפֵי הצִירִים בִּווְעידַת אֵייפַּא"ק קיבּלוּ בִּתְשוּאוֹת (בִּמְחיאוֹת כַּפַּיִים) את הנָשׂיא אוֹבּאמה.

עוֹד מֶסֶר חשוּב בִּנאוּם אוֹבּאמה: ההֶסכֵּם בֵּין הפַתַח לַחַמַאס אֵינוֹ הֶסכֵּם טוֹב. הוּא פּוֹגֵעַ בְּתַהֲליך השָלוֹם. אי־אֶפשָר לַעֲשׂוֹת שָלוֹם עִם הַחַמַאס, הרוֹצֶה בְּהַשמָדָה של ישׂראל.

גם רֹאש המֶמשָלָה ואישים המְקוֹרָבים (הקְרוֹבים) לִנְתַניָהוּ קיבּלוּ בִּבְרָכָה את הנְאוּם. עִם זֹאת, הדֵעָה בְּישׂראל וּבארה"ב היא, כּי יש ויִהיוּ חִילוּקֵי דֵעוֹת בֵּין ישׂראל לְארה"ב בַּנוֹשֵׂא הפַלַסטיני. בְּישׂראל וּבארה"ב חיכּוּ בְּעִנייָן וּבמֶתַח לַנְאוּם שעָמַד לָשֵׂאת רֹאש הממשלה בִּניָמין נְתַניָהוּ בְּיוֹם שֵני בָּעֶרֶב (לפי שְעוֹן ישׂראל) בִּוועידַת אֵייפַּא"ק. ובּיוֹם שלישי בּקוֹנגרס.