הַפְּגִישָה בֵּין נְתַניָהוּ לְאוֹבַּאמָה – בַּאֲווִירָה חִיוּבִית וְאוֹפּטִימִית

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בְּיִשׂרָאֵל וּבְארה״ב מְקַווִים כִּי הַפְּגִישָה תָבִיא לְיֶתֶר הֲבָנָה בֵּין שְנֵי הַמַנהִיגִים

רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ נִפגָש הַיוֹם, יוֹם ג’, עִם נְשִׂיא אַרצוֹת־הַבְּרִית בָּרָק אוֹבַּאמָה. שֶלֹא כְּמוֹ הַפְּגִישוֹת הַקוֹדמוֹת בֵּין הַשְנַיִים, הַפְּגִישָה נֶעֱרֶכֶת הַפַּעַם בַּאֲווִירָה חִיוּבִית (פּוֹזִיטִיבִית) וְאוֹפּטִימִית.
הַדֵעָה בְּארה״ב וּבְיִשׂרָאֵל הִיא, כִּי הַפְּגִישָה תְקָרֵב בֵּין שְנֵי הַמַנהִיגִים וּתְשַפֵּר  (תְשַנֶה לְטוֹבָה) אֶת הַקְשָרִים הָאִישִיִים בֵּינֵיהֶם. לְאַחַר הַפְּגִישָה תִתקַייֵם הָעֶרֶב (לְפִי שְעוֹן יִשׂרָאֵל) מְסִיבַּת עִיתוֹנָאִים מְשוּתֶפֶת.


שְנֵי נוֹשׂאִים עִיקָרִיִים יַעַמדוּ בְּמֶרכַּז הַשִׂיחוֹת בֵּין נְתַניָהוּ לְאוֹבַּאמָה: הַשִׂיחוֹת עִם הַפַלַסטִינִים, וְהַנוֹשֵׂא הָאִירַאנִי. אוֹבַּאמָה מְעוּנייָן מְאוֹד לְקַדֵם אֶת הַשִׂיחוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים, וּלְהַעֲבִיר אֶת שִׂיחוֹת הַקִרבָה לְשִׂיחוֹת יְשִירוֹת. לְשֵם כָּך, יְבַקֵש כַּנִראֶה אוֹבַּאמָה מֵרֹאש הַמֶמשָלָה לְהַמשִיך אֶת הַקפָּאַת הַבְּנִייָה בַּהִתנַחֲלוּיוֹת, לְפָחוֹת לְעוֹד שְלוֹשָה חוֹדָשִים. לִנְתַניָהוּ יִהיֶה קָשֶה לְהַסכִּים לַבַּקָשָה, אֲבָל יִהיֶה לוֹ גַם קוֹשִי לִדחוֹת אוֹתָהּ. גַם נוֹשֵׂא הַמַשָט וַהֲסָרַת הַמָצוֹר עַל עַזָה יַעֲלוּ בַּשִׂיחוֹת.
בַּנוֹשֵׂא הָאִירַאנִי חָלוּ בַּשָבוּעוֹת הָאַחֲרוֹנִים הִתפַּתחוּיוֹת חִיוּבִיוֹת מִבְּחִינַת יִשׂרָאֵל: הַהַחלָטָה שֶל מוֹעֶצֶת הַבִּיטָחוֹן עַל סַנקציוֹת נֶגֶד אִירַאן, וְהַהַחלָטָה שֶל הַקוֹנגרֶס הָאַמֶרִיקָנִי לְהַרחִיב אֶת הַסַנקציוֹת. עִם זֹאת, יִשׂרָאֵל מַמשִיכָה לַעֲקוֹב בִּדְאָגָה אַחַר הִתקַדמוּת תוֹכנִית הַגַרעִין שֶל אִירַאן.
רֹאש הַמֶמשָלָה יְקַייֵם בְּמַהֲלַך הַבִּיקוּר רַאֲיוֹנוֹת עִם כְּלֵי תִקשוֹרֶת, וּפְגִישוֹת עִם אִישִים בַּמִמשָל.