הַשִׂיחוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים יַתחִילוּ כַּנִראֶה בַּיָמִים הַקְרוֹבִים

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַשִׂיחוֹת לֹא יִהיוּ יְשִירוֹת. יְנַהֵל אוֹתָם הַשָלִיחַ הָאַמֶרִיקָנִי ג’וֹרג’ מִיטשֶל

בְּיִשׂרָאֵל וּבָרָשוּת הַפַלַסטִינִית נִשלָמוֹת (נִגמָרוֹת) הַהֲכָנוֹת לִפְתִיחַת שִׂיחוֹת. הַשָלִיחַ הָאַמֶרִיקָנִי ג’וֹרג’ מִיטשֶל, שֶיְנַהֵל אֶת הַשִׂיחוֹת, מְקַייֵם פְּגִישוֹת עִם רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ וְעִם אַבּוּ־מַאזֶן, כְּדֵי לִקבּוֹעַ אֶת הַנוֹהַל (הַפּרוֹצֶדוּרָה) לְנִיהוּל הַשִׂיחוֹת, אִם כִּי יִיתָכֵן (יָכוֹל לִהיוֹת) שֶבָּרֶגַע הָאַחֲרוֹן יִהיוּ קְשָיִים וְשֶהַשִׂיחוֹת לֹא יִיפָּתחוּ.

כָּאָמוּר, הַשִׂיחוֹת לֹא יִהיוּ יְשִירוֹת. מִיטשֶל יַעֲבִיר שְאֵלוֹת וּתְשוּבוֹת מִצַד לְצַד.

לְפִי הַתוֹכנִית, יִתקַיימוּ הַשִׂיחוֹת אַרבָּעָה חוֹדָשִים, וְאַחַר־כָּך יִהיֶה אֶפשָר לָדַעַת אִם יֵש מָקוֹם לַעֲבוֹר לְשִׂיחוֹת יְשִירוֹת, אוֹ שֶהַשִׂיחוֹת יִסתַיימוּ (יִיגָמרוּ) בְּכִישָלוֹן.

בְּיִשׂרָאֵל וּבָרָשוּת הַפַלַסטִינִית הַדֵעָה הִיא כִּי לְפִי הַמַצָב הַיוֹם, יֵש סִיכּוּי נָמוּך לְהַצלָחַת הַשִׂיחוֹת. הַפַּעַר (הַמֶרחָק) בֵּין עֶמדוֹת הַפַלַסטִינִים לְעֶמדוֹת יִשׂרָאֵל – גָדוֹל. גַם הַמְתִיחוּת בַּשֶטַח, וְהָעִימוּתִים (הַקוֹנפלִיקטִים) בֵּין פַלַסטִינִים לְכוֹחוֹת הַבִּיטָחוֹן וּבֵין פַלַסטִינִים לְמִתנַחֲלִים – אֵינָם תוֹרמִים לְהַצלָחַת הַשִׂיחוֹת.

רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ אָמַר עֶרֶב פְּתִיחַת הַשִׂיחוֹת, כִּי יֵש עַכשָיו תְנָאִים מַתאִימִים לְקִיוּם הַשִׂיחוֹת, וְכִי הוּא מְקַווֶה שֶהֵן יוֹלִיכוּ (יוֹבִילוּ) לְשִׂיחוֹת יְשִירוֹת.

הַשִׂיחוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים הוּפסְקוּ לִפנֵי כְּשָנָה וָחֵצִי, לִפנֵי הַהִתפַּטרוּת שֶל אוֹלמֶרט מֵרָאשוּת הַמֶמשָלָה.