הַשִׂיחוֹת הַיְשִירוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים נִפתָחוֹת בְּיוֹם חֲמִישִי בְּווֹשִינגטוֹן

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַפַלַסטִינִים: אִם יִשׂרָאֵל תְחַדֵש אֶת הַבְּנִייָה בַּהִתנַחֲלוּיוֹת, נַפסִיק אֶת הַשִׂיחוֹת בִּניָמִין נְתַניָהוּ וּמַחמוּד עַבַּאס: הַמַטָרָה הִיא לְהַגִיעַ לְהֶסכֵּם בְּתוֹך שָנָה עַל בָּסִיס שֶל שְתֵי מְדִינוֹת לִשְנֵי עַמִים

בְּווֹשִינגטוֹן עוֹמדוֹת לְהִיפָּתַח בְּיוֹם חֲמִישִי הַשָבוּעַ הַשִׂיחוֹת הַיְשִירוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים. רֹאש   הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ וְיוֹשֵב־רֹאש הָרָשוּת הַפַלַסטִינִית מַחמוּד עַבַּאס (אַבּוּ־מַאזֶן) יְקַיימוּ פְּגִישָה רִאשוֹנָה, בְּנוֹכְחוּת (בְּהִשתַתפוּת) שָׂרַת הַחוּץ שֶל ארה״ב הִילֶרִי קלִינטוֹן.

עֶרֶב פְּתִיחַת הַשִׂיחוֹת יַעֲרוֹך נְשִׂיא ארה״ב בָּרָק אוֹבַּאמָה קַבָּלַת פָּנִים לְמִשתַתפֵי הַשִׂיחוֹת, שֶבָּהּ יִשתַתפוּ כְּאוֹרחִים גַם עַבּדַאללָה מֶלֶך יַרדֵן וּנְשִׂיא מִצרַיִם חוּסנִי מוּבַּארַק.
עֲדַיִין לֹא יָדוּעַ אֵיפֹה וּבְאֵיזוֹ מַתכּוֹנֶת (מִסגֶרֶת) יִימָשכוּ הַשִׂיחוֹת הַיְשִירוֹת. לִקרַאת פְּתִיחַת הַשִׂיחוֹת, יֵש בְּארה״ב אֲווִירָה אוֹפּטִימִית, וְתִקווָה כִּי הַצְדָדִים יַגִיעוּ בְּתוֹך שָנָה לְהֶסכֵּם.
לְעוּמַת זֹאת, הַפַלַסטִינִים חוֹזרִים וְאוֹמרִים, כִּי אִם יִשׂרָאֵל תְחַדֵש אֶת הַבְּנִייָה בַּהִתנַחֲלוּיוֹת בְּסוֹף הַחוֹדֶש, הֵם יַפסִיקוּ מִיָד אֶת הַשִׂיחוֹת.