הַתוֹכנִית שֶל נְתַניָהוּ: וַעֲדַת הִידָברוּת

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

רָאשֵי תְנוּעַת הַמְחָאָה מַצִיגִים אֶת הַדְרִישוֹת שֶלָהֶם
רָאשֵי תנוּעת המְחָאָה הִציגוּ את הדְרִישוֹת שֶלָהֶם מֵרֹאש המֶמשָלָה, כִּתְנַאי לְהַפסָקַת תנוּעת המחאה. עִיקַר הדְרישוֹת:
• דִיוּר וּשְׂכַר דִירָה: בְּנִייָה צִיבּוּרִית על אַדמוֹת המְדינָה; חוֹק שיְאַפשֵר בְּנִייַת קוֹמָה נוֹסֶפֶת על מִבנִים  קַייָמים; חוֹק שיַפחית (יוֹריד) את שְׂכַר הדירה בְּ־20% לִשלוֹש השנים הקְרוֹבוֹת
.
• חִינוּך: חוֹק חינוּך חוֹבָה חינָם מִגיל 0; עֶזרָה לְמי שזָקוּק לְעֶזרָה לְלימוּדים אֲקָדֶמִיִים.
• חוֹק הווָדָ"לִים: בּיטוּל חוֹק הווד"לים (וְעָדוֹת לְעִנייְנֵי נַדלָ"ן) שהכְּנֶסֶת עוֹמדת לְקַבֵּל, לְפי הרֶפוֹרמָה של נתניהוּ, מֵאַחַר שהחוֹק לא יָביא לִירידָה בִּשְׂכַר הדירה.
• שָׂכָר הוֹגֵן: לְחַייֵב את כּל המַעֲסיקים (נוֹתנֵי העבוֹדה) לְשַלֵם שְׂכַר עבוֹדה הוֹגֵן.
רֹאש הממשלה בּנימין נתניהוּ דוֹחֶה לפי שעה את הדְרישוֹת, וּמַציעַ לְהָקִים וַעֲדַת הִידָברוּת בּין תְנוּעַת המְחָאָה לַמֶמשָלָה.