הָעוֹלָם זוֹכֵר אֶת הַשוֹאָה;פֶּרֶס – בְּבֶּרלִין; נְתַניָהוּ – בְּפּוֹלִין

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בָּעוֹלָם מְצַיינִים בְּיוֹם רְבִיעִי הַשָבוּעַ אֶת יוֹם הַזִיכָּרוֹן הַבֵּין־לְאוּמִי לַשוֹאָה. נְשִׂיא הַמְדִינָה שִמעוֹן פֶּרֶס וְרֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ מִשתַתפִים בְּאֵירוּעֵי זִיכָּרוֹן. פֶּרֶס  יִנאַם (יְדַבֵּר) בְּעִברִית בַּפַּרלָמֶנט שֶל גֶרמַניָה, וּנְתַניָהוּ יִשתַתֵף עִם מִשלַחַת מִיִשׂרָאֵל בְּטֶקֶס זִיכָּרוֹן בְּמַחֲנֵה אוֹשווִיץ בְּפּוֹלִין לְצִיוּן יוֹם הַשָנָה הַ־65 לְשִחרוּר הַמַחֲנֶה. בְּ״יָד וָשֵם״ נִפתַחַת הַשָבוּעַ תַעֲרוּכָה הַמַצִיגָה אֶת תוֹכנִיוֹת הַבְּנִייָה שֶל מַחֲנֵה הַהַשמָדָה אוֹשווִיץ.