הָרוֹפאִים הַמִתמַחִים: פִּתרוֹן – אוֹ הִתפַּטרוּת

Новости на легком иврите10 октября 2011 года

.הַיוֹם, יוֹם שֵנִי, תִיפּוֹל כַּנִראֶה הַהַחלָטָה; בֵּינתַיִים – מִתמַחִים מִתפַּטרִים
ההִתעָרבוּת של רֹאש המֶמשָלָה בִּבְעָייַת הרוֹפאִים המִתמַחִים, ההַחלָטָה של בֵּית הדִין לַעֲבוֹדָה וְכֵן יוֹם הכִּיפּוּרִים – הֵביאוּ לְפֶסֶק זְמַן (הַפסָקָה) בְּמַשבֵּר הרוֹפאים המִתמַחים, לְפָחוֹת עד היוֹם, יוֹם שֵני. נִראֶה שהצְדָדים המְעוֹרָבים (הקְשוּרים) לַמַשבֵּר הִגיעוּ לַהַחלָטָה שאִי־אֶפשָר עוֹד לִמשוֹך את המַצָב הקַייָם, ועַד אֶמצַע השָבוּעַ צְריכָה לִיפּוֹל ההַחלָטָה, אִם יֵש פִּתרוֹן, אוֹ שההִתפַּטרוּת של המִתמחים נִכנֶסֶת לְתוֹקֶף (מַתחילָה לִפעוֹל). לְפִי שָעָה הסִיכּוּיים שְקוּלים (חֲצִי – חֲצִי). אַחַד הקְשָיִים – חִילוּקֵי הדֵעוֹת בֵּין הרוֹפאִים המִתמַחִים לְבֵין עַצמָם. חֵלֶק מֵהֶם מִתנַגדים לְווִיתוּרים ודוֹרשים לָלֶכֶת עד הסוֹף.

בַּיָמים האַחֲרוֹנים לא חָזרוּ לָעֲבוֹדָה עֶשׂרוֹת רוֹפאים מִתמַחים, ונִראֶה שהם הֶחליטוּ לְהִתפַּטֵר. אֲחֵרים הם בְּעַד פְּשָרָה (קוֹמפּרוֹמִיס). בְּכֹל מִקרֶה, מַעֲרֶכֶת הבְּריאוּת נֶעֱרֶכֶת (מִתכּוֹנֶנֶת) לָאֶפשָרוּת של הִתפַּטרוּת הֲמוֹנית, וּפוֹעֶלֶת כְּדֵי שבָּתֵי החוֹלים יַמשיכוּ לִפעוֹל כְּסִדרָם.