וַעֲדַת הַבְּדִיקָה בְּפָרָשַת הַמַשָט יוֹצֵאת לַדֶרֶך; בְּרֹאש הַווַעֲדָה – הַשוֹפֵט יַעֲקֹב טִירקֶל

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בְּווַעֲדַת הַבְּדִיקָה – חֲמִישָה חֲבֵרִים, בֵּינֵיהֶם שְנֵי מַשקִיפִים מֵאִירלַנד וּמִקָנָדָה

הַמֶמשָלָה אִישרָה בַּיְשִיבָה בְּיוֹם שֵנִי הֲקָמַת וַעֲדַת בְּדִיקָה בְּפָרָשַת הַמַשָט לְעַזָה. הַהַחלָטָה הִתקַבּלָה פֶּה אֶחָד.

הַמֶמשָלָה אִישרָה אֶת הֶרכֵּב הַווַעֲדָה, לְפִי הַהַצָעָה שֶל רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ. יוֹשֵב־רֹאש הַווַעֲדָה הוּא שוֹפֵט בֵּית־הַמִשפָּט הָעֶליוֹן בְּדִימוֹס (בְּגִמלָאוֹת, בְּפֶּנסִייָה) יַעֲקֹב טִירקֶל, בֶּן 75. בַּווַעֲדָה עוֹד אַרבָּעָה חֲבֵרִים, בֵּינֵיהֶם שְנֵי מַשקִיפִים בֵּין־לְאוּמִיִים מוּמחִים לְעִנייְנֵי מִשפָּט.

חַברֵי הַווַעֲדָה הֵם: הַשוֹפֵט יַעֲקֹב טִירקֶל; נְשִׂיא הַטֶכנִיוֹן לְשֶעָבַר, הָאַלוּף (בְּמִילוּאִים) עָמוֹס חוֹרֵב (בֶּן 86); פּרוֹפ’ שַבּתַאי רוֹזֵן (93), מוּמחֶה לְמִשפָּט בֵּין־לְאוּמִי וַחֲתַן פְּרַס יִשׂרָאֵל; דֵייווִיד טרִימבּל (65), מְדִינַאי מִצְפוֹן אִירלַנד, חֲתַן פְּרַס נוֹבֶּל, וְקֶוו ווֹטקִין (65), שֶהָיָה הַפְּרַקלִיט הַצְבָאִי הָרָאשִי בְּקָנָדָה.

הַווַעֲדָה תִבדוֹק אֶת פָּרָשַת הַמַשָט בִּשְלוֹשָה הֶבֵּטִים (אַספֶּקטִים): הַאִם הַמָצוֹר עַל רְצוּעַת עַזָה הוּא חוּקִי; הַאִם עֲצִירַת הַסְפִינוֹת הָייתָה לְפִי הַחוֹק הַבֵּין־לְאוּמִי, וְהַאִם הַפְּעוּלָה שֶל צַהַ"ל הָייתָה לְפִי הַחוֹק. הַווַעֲדָה תוּכַל לַחקוֹר אִישִים בַּמַעֲרֶכֶת הַפּוֹלִיטִית וְהַצִיבּוּרִית, אֲבָל לֹא תוּכַל לְזַמֵן לַחֲקִירָה אַנשֵי צָבָא.

כַּיָדוּעַ, מִינָה (בָּחַר) בַּשָבוּעַ שֶעָבַר הָרַמַטכָּ"ל וַעֲדַת בְּדִיקָה שֶל צַהַ"ל, בְּרָאשוּת הָאַלוּף גִיוֹרָא אַיילֶנד. גַם וַעֲדָה זֹאת לֹא תַחקוֹר לוֹחֲמִים.

ארה"ב וּמְדִינוֹת אֲחֵרוֹת בְּאֵירוֹפָּה נָתנוּ כַּנִראֶה אֶת הַהַסכָּמָה שֶלָהֶן לַהֲקָמַת הַווַעֲדָה.

תוּרכִּיָה מִיהֲרָה לְהָגִיב עַל הֲקָמַת הַווַעֲדָה, וְהוֹדִיעָה שֶהִיא אֵינָהּ מַאֲמִינָה בָּהּ.