חִילוּקֵי דֵעוֹת בַּווַעֲדָה לִבְחִירַת שוֹפטִים

Новости на легком иврите23 ноября 2011 года

לְפִי שָעָה לֹא נִבחָרִים שוֹפטִים לָעֶליוֹן. הַווַעֲדָה תְקַייֵם יְשִיבָה נוֹסֶפֶת בְּיוֹם שִישִי הַקָרוֹב. הַווַעֲדָה לִבְחִירַת שוֹפטִים הִתכַּנסָה (קִייְמָה יְשִיבָה) בְּיוֹם רִאשוֹן, אֲבָל לֹא הִצלִיחָה לְהַסכִּים עַל בְּחִירַת שְלוֹשָה שוֹפטִים חֲדָשִים לְבֵית הַמִשפָּט הָעֶליוֹן. בַּווַעֲדָה לֹא נִמצָא רוֹב שֶל שִבעָה (מִתוֹך תִשעַת הַחֲבֵרִים בָּהּ) לִבְחִירַת שְלוֹשֶת הַשוֹפטִים הַחֲדָשִים. שְלוֹשֶת שוֹפטֵי בֵּית הַמִשפָּט הָעֶליוֹן הַחֲבֵרִים בַּווַעֲדָה הִתנַגדוּ לַהַצָעָה שֶל יוֹשֵב רֹאש הַווַעֲדָה, שַׂר הַמִשפָּטִים יַעֲקֹב נֶאֱמָן.

הַווַעֲדָה תִתכַּנֵס שוּב בְּיוֹם שִישִי הַקָרוֹב, וּרְשִימַת הַמוּעֲמָדִים לְשוֹפטִים בְּבֵית המִשפָּט העֶליוֹן תִיפָּתַח כַּנִראֶה שוּב, בְּעִיקָר כְּדֵי שֶיִהיֶה בָּהּ מוּעֲמָד מִבֵּין בְּנֵי עֲדוֹת המִזרָח.
הדֵעָה היא, כּי אִם גם בְּיוֹם שישי לא תַגיעַ הווַעֲדָה לְהַסכָּמָה על בְּחִירַת השוֹפטים – תִידָחֶה ההַחלָטָה בְּכַמָה שָבוּעוֹת אוֹ חוֹדָשִים. בְּכֹל מִקרֶה, הוועדה תִבחַר שוֹפטים לְבָתֵי המִשפָּט האֲחֵרִים (שָלוֹם, מְחוֹזִי, עֲבוֹדָה וְעוֹד).
שַׂר הַמִשפָּטִים יַעֲקֹב נֶאֱמָן וּנְשִׂיאַת בֵּית הַמִשפָּט הָעֶליוֹן דוֹרִית בֵּיינִיש