חִילוּקֵי דֵעוֹת בַּשְאֵלָה, הַאִם עִסקַת שַלִיט חִיזקָה אֶת הַחַמַאס וְהֶחֱלִישָה אֶת אַבּוּ־מַאזֶן

Новости на легком иврите25 октября 2011 года

בַּמַעֲרֶכֶת הַפּוֹלִיטִית יֵש חִילוּקֵי דֵעוֹת בִּשְאֵלַת הַהַשפָּעָה שֶל הָעִסקָה לְשִחרוּר גִלעָד שַלִיט עַל מַעֲרֶכֶת הַיְחָסִים וְעַל יַחֲסֵי הַכּוֹחוֹת בֵּין הַחַמַאס לָרָשוּת הַפַלַסטִינִית

הַדֵעָה הַכְּלָלִית הִיא, כִּי הָעִסקָה חִיזקָה אֶת הַמַעֲמָד (הַסטָטוּס) שֶל הַחַמַאס, הֵן (גַם) בַּגָדָה הַמַעֲרָבִית וְהֵן בָּעוֹלָם הָעַרבִי. בִּרְצוּעַת עַזָה וּבָרָשוּת הַפַלַסטִינִית מְייַחֲסִים חֲשִיבוּת רַבָּה (נוֹתנִים מִשקָל רַב) לְשִחרוּר אֲסִירִים

לְחִיזוּק ההַשפָּעָה של החַמַאס תִהיֶה הַשפָּעָה על הבְּחִירוֹת שֶיֵיעָרכוּ בְּקָרוֹב בָּרָשוּת הפַלַסטינית. לְפִי שָעָה אֵין תוֹצָאוֹת לַפְּנִייָה של אַבּוּ־מַאזֶן לָאוּ"ם לְהַכָּרָה בִּמדִינָה פַלַסטינית

הַחלָטָה של האוּ"ם על הַכָּרָה בָּרָשוּת הפַלַסטינית וְקַבָּלַת הָרָשוּת בְּמַעֲמָד של חֲבֵרָה מַשקִיפָה בָּאוּ"ם – עֲשׂוּיָה (יְכוֹלָה) לְחַזֵק מֵחָדָש את המַעֲמָד של אַבּוּ־מַאזֶן