חַברֵי הַקוֹאָלִיציָה: "חוֹק הַחֵרֶם" יַעֲבוֹר

גוֹבֵר הַמַאֲבָק בֵּין הַתוֹמכִים בַּחוֹק לְבֵין הַמִתנַגדִים לוֹ
"חוֹק החֵרֶם" יַעֲבוֹר בּכּנסת עוֹד היוֹם, אוֹ לְכל המְאוּחָר בַּיָמים הקְרוֹבים. זֹאת הדֵעָה בְּקֶרֶב (בֵּין) רוֹב חַברֵי הקוֹאָליציה. "חוֹק החרם" בּא לִקבּוֹעַ כּי מי שיַטיל (יָשׂים, יִקבַּע) חֵרֶם על תוֹצֶרֶת האָרֶץ, בְּעיקר על תוֹצֶרֶת של מִפעָלים בַּשְטָחים, תַטיל עָלָיו המדינה סַנקציוֹת חֲריפוֹת (עוֹנָשים כְּבֵדים). 

כָּאָמוּר, רוֹב חַברֵי הקוֹאָליציה תוֹמכִים בַּחוֹק וּמִתנַגדים לִדחוֹת את ההַצבָּעָה עָלָיו, ואילוּ קָדימָה, העֲבוֹדָה וּמִפלְגוֹת השְׂמֹאל מִתנַגדוֹת לוֹ בַּחֲריפוּת. מִשפְּטָנים בַּכְּנֶסֶת חוֹשְשים כּי החוֹק לא יַעֲבוֹר בְּבַגַ"ץ.

לפי לוּח הזְמַנים, הייתה הכּנסת צְריכָה לְאַשֵר את החוֹק בְּיוֹם שֵני, אוּלם (אֲבָל) היְשיבָה של הקווַרטֶט (רְאוּ ידיעה אַחֶרֶת בְּעַמוּד זה), שעָמדָה לְהִתקַייֵם בּיוֹם שני, יכוֹלה לְהָביא לִדחִייַת ההַצבָּעָה על החוֹק.

קוֹשִי אַחֵר של הקוֹאליציה הוּא ההִתנַגדוּת לַחוֹק של כּמה מֵחַברֵי הקוֹאליציה, בֵּינֵיהֶם בֶּנִי בֶּגין, דָן מְרידוֹר וּמִיכָאֵל אֵיתָן.