חוֹק הַגִיוּר הֶחָדָש גוֹרֵם לְווִיכּוּחַ חָרִיף בַּמַעֲרֶכֶת הַפּוֹלִיטִית וּבָעוֹלָם הַיְהוּדִי

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

וַעֲדַת הַכְּנֶסֶת אִישרָה בְּיוֹם שֵנִי לְהָבִיא אֶת חוֹק הַגִיוּר הֶחָדָש לִקְרִיאָה שְנִייָה וּשְלִישִית בַּכְּנֶסֶת. לְפִי שָעָה, לֹא יָדוּעַ מָתַי תִתקַייֵם הַהַצבָּעָה.
הַחוֹק מְעוֹרֵר סְעָרָה, וְגוֹרֵם לְווִיכּוּחַ קָשֶה בַּמַעֲרֶכֶת הַפּוֹלִיטִית. לַחוֹק יְכוֹלָה לִהיוֹת הַשפָּעָה רַבָּה עַל יְהוּדֵי ארה״ב. חוֹק הַגִיוּר קוֹבֵעַ לָרִאשוֹנָה כִּי הָאַחֲרָיוּת לַגִיוּר תִהיֶה בִּידֵי הָרַבָּנוּת הָרָאשִית, וּמִי  שֶיִתגַייֵר יִהיֶה חַייָב לִנהוֹג לְפִי הַהֲלָכָה. הַמַשמָעוּת שֶל הַחוֹק הִיא, כִּי הַגִיוּר יִהיֶה לְפִי הַקַו הָאוֹרתוֹדוֹקסִי.

רָאשֵי הַזֶרֶם הָרֶפוֹרמִי וְרָאשֵי הַזֶרֶם הַקוֹנסֶרבָטִיבִי בָּעוֹלָם הַיְהוּדִי, וּבְעִיקָר בְּארה״ב, מִתנַגדִים בַּחֲרִיפוּת לַחוֹק, וּמַזהִירִים כִּי הוּא יִגרוֹם לְקֶרַע חָמוּר (פִּילוּג קָשֶה) בֵּין יְהוּדֵי ארה״ב לִמְדִינַת יִשׂרָאֵל.
בַּחוֹק יֵש גַם הֲקַלוֹת לַמִתגַיירִים: מִי שֶיִרצֶה לְהִתגַייֵר יוּכַל לִבחוֹר אֶת הָרַב וְאֶת בֵּית־הַדִין הָרַבָּנִי הַמַתאִימִים לוֹ.
הַצָעַת הַחוֹק הִיא לְפִי הֶסכֵּם קוֹאָלִיציוֹנִי, בְּיוֹזמָה (אִינִיציַאטִיבָה) שֶל יִשׂרָאֵל בֵּיתֵנוּ וְהַמִפלָגוֹת הַחֲרֵדִיוֹת. קָדִימָה וְהָעֲבוֹדָה מִתנַגדוֹת לַחוֹק, וְלֹא בָּטוּחַ אִם הַלִיכּוּד יִתמוֹך בּוֹ. יֵש לַחַץ עַל רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ לֹא לְאַשֵר אֶת הַחוֹק.