יִשׂרָאֵל מְכִינָה תְשוּבוֹת לַנָשִׂיא אוֹבַּאמָה

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

יִשׂרָאֵל לֹא תַסכִּים כַּנִראֶה לַדְרִישָה שֶל אוֹבַּאמָה לְהַפסִיק אֶת הַבְּנִייָה בִּירוּשָלַיִם

רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ מֵכִין תְשוּבוֹת לַדְרִישוֹת שֶהִצִיג (הֶעֱמִיד) בְּפָנָיו נְשִׂיא אַרצוֹת־הַבְּרִית בָּרָק אוֹבַּאמָה. בַּפְּגִישָה שֶהָייתָה בֵּינֵיהֶם לִפנֵי כִּשְבוּעַיִים, הִצִיג אוֹבַּאמָה לִנְתַניָהוּ 11 דְרִישוֹת. בֵּין הַדְרִישוֹת: הַפסָקָה מוּחלֶטֶת (מְלֵאָה) שֶל הַבְּנִייָה בְּמִזרַח יְרוּשָלַיִם; הֶמשֵך הַפסָקַת הַבְּנִייָה בִּיהוּדָה וְשוֹמרוֹן; שִחרוּר  1,000 אֲסִירִים פַלַסטִינִיִים; שִׂיחוֹת עִם הַפַלַסטִינִים בְּנוֹשֵׂא יְרוּשָלַיִם – בַּשִׂיחוֹת שֶיַתחִילוּ בְּקָרוֹב; הִתחַייבוּת (הַבטָחָה) כִּי הַשִׂיחוֹת עַל הֶסדֵר הַקֶבַע עִם הַפַלַסטִינִים יִסתַיימוּ (יִיגָמרוּ) תוֹך שְנָתַיִים.

רֹאש הַמֶמשָלָה מְקַייֵם הִתייָעֲצוּיוֹת עִם שָׂרֵי הַשְבִיעִייָה, וְהַהַחלָטָה עַל הַתְשוּבוֹת תִתקַבֵּל כַּנִראֶה בַּיָמִים הַקְרוֹבִים.

לְפִי הַמַצָב הַיוֹם, נִראֶה כִּי יִשׂרָאֵל לֹא תִהיֶה מוּכָנָה לְהַפסִיק אֶת הַבְּנִייָה בִּירוּשָלַיִם. רוֹב שָׂרֵי הַלִיכּוּד, יִשׂרָאֵל בֵּיתֵנוּ, שַ"ס וְהַבַּיִת הַיְהוּדִי מִתנַגדִים לְהַפסָקַת הַבְּנִייָה בְּמִזרַח יְרוּשָלַיִם. שָׂרֵי הָעֲבוֹדָה מַסכִּימִים כַּנִראֶה לַדְרִישָה לְהַפסָקַת הַבְּנִייָה בָּעִיר.

בְּנוֹשׂאִים אֲחֵרִים, תַסכִּים כַּנִראֶה הַמֶמשָלָה לְחֵלֶק מֵהַדְרִישוֹת שֶל אוֹבַּאמָה.