לַחַץ בֵּין־לְאוּמִי עַל יִשׂרָאֵל וְעַל הַפַלַסטִינִים לִפתוֹחַ בְּשִׂיחוֹת שָלוֹם

Новости на легком иврите25 сентября 2011 года

הַקווַרטֶט: שִׂיחוֹת שָלוֹם – תוֹך חוֹדֶש; הִתקַדמוּת – תוֹך חֲצִי שָנָה
לְאַחַר הַנְאוּמִים של מַחמוּד עַבַּאס ושל בִּניָמִין נְתַניָהוּ בַּעֲצֶרֶת הָאוּ"ם, וּלְאַחַר שֶשְנֵי הַמַנהִיגִים קָראוּ לְקַייֵם שִׂיחוֹת שָלוֹם בֵּין הצְדָדִים, גָבַר (הִתחַזֵק) הַלַחַץ הבֵּין־לְאוּמִי על ישׂראל ועל הפַלַסטינים לִפתוֹחַ בְּשׂיחוֹת שָלוֹם. 

הַקווַרטֶט (ארה"ב, רוּסיה, האוּ"ם והאיחוּד האֵירוֹפּי) קָרָא לְישׂראל ולַפַלַסטינים לִפתוֹחַ תוֹך חוֹדֶש בְּמַשָׂא וּמַתָן יָשיר, וּלְסַייֵם אוֹתוֹ עד סוֹף שְנַת 2012. גם מְדינוֹת אֲחֵרוֹת בְּאֵירוֹפָּה פָּנוּ לַצְדָדים בִּקריאָה לִפתוֹחַ בְּשׂיחוֹת שלוֹם. הקווַרטֶט מְתַכנֵן לְקַייֵם וְעידַת שָלוֹם בְּמוֹסקווָה.
לַמרוֹת הַלַחַץ הבֵּין־לְאוּמי ולַמרוֹת היוֹזמָה (האִינִיציַאטיבָה) של הקווַרטֶט, לא בָּטוּחַ כּי אָכֵן יִיפָּתחוּ בְּקָרוֹב שׂיחוֹת שָלוֹם. הֵן (גַם) הפַלַסטינים והֵן ישׂראל לא מוּכָנים לְפִי שָעָה לְווַתֵר על התְנָאים שהִצִיבוּ (הֶעֱמִידוּ) לְחידוּש השִׂיחוֹת. הדְרישָה העיקָרית של הפַלַסטינים: הַפסָקַת הבְּנִייָה בַּהִתנַחֲלוּיוֹת. הדְרישָה העִיקָרית של ישׂראל: דִיוּן בִּגבוּלוֹת הבִּיטָחוֹן, וְהַכָּרָה בְּישׂראל כִּמדינָה יְהוּדִית.