לַחַץ כָּבֵד עַל יִשׂרָאֵל לַהֲקָמַת וַעֲדַת חֲקִירָה בֵּין־לְאוּמִית; יִשׂרָאֵל מִתנַגֶדֶת

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

יִשׂרָאֵל תַחלִיט כַּנִראֶה עַל הֲקָמַת וַעֲדַת חֲקִירָה פְּנִימִית, תוֹך שִיתוּף בֵּין־לְאוּמִי

נִמשָך הַלַחַץ הַכָּבֵד עַל יִשׂרָאֵל מִצַד הָאוּ״ם, הָאִיחוּד הָאֵירוֹפִּי וּמְדִינוֹת אֲחֵרוֹת לַהֲקָמַת וַעֲדַת חֲקִירָה בֵּין־לְאוּמִית לַחֲקִירַת הָאֵירוּעִים בַּמַשָט לְעַזָה.

לְפִי שָעָה, יִשׂרָאֵל מִתנַגֶדֶת לַהֲקָמַת וַעֲדָה בֵּין־לְאוּמִית. רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ מִתנַגֵד בְּתַקִיפוּת (בְּאוֹפֶן אַקטִיבִי) לַהֲקָמַת וַעֲדָה בֵּין־לְאוּמִית. גַם רוֹב הַשָׂרִים מִתנַגדִים לְכָך.

בְּשָלָב זֶה בָּרוּר כִּי תָקוּם וַעֲדַת חֲקִירָה. לְפִי הַמַצָב הַיוֹם, רוֹב הַשָׂרִים בַּקַבִּינֶט וּבַשְבִיעִייָה תוֹמכִים בַּהֲקָמַת וַעֲדַת

בְּדִיקָה יִשׂרְאֵלִית פְּנִימִית (לֹא וַעֲדַת חֲקִירָה מַמלַכתִית), שֶבְּרֹאשָהּ יַעֲמוֹד שוֹפֵט, תוֹך שִיתוּף פְּעוּלָה עִם גוֹרֵם בֵּין־לְאוּמִי (אוּלַי מַשקִיף מֵארה״ב).
בְּכֹל מִקרֶה, הַמֶמשָלָה לֹא תַסכִּים לְשוּם וַעֲדָה שֶתִהיֶה לָהּ סַמכוּת (אוֹטוֹרִיטָה, כּוֹחַ) לַחקוֹר אֶת חַייָלֵי צַהַ״ל.