לָרִאשוֹנָה: גְדוּד טַנקִים בַּעֲלֵי הֲגַנָה מִפְּנֵי יְרִי טִילִים נִכנַס לִפְעוּלָה בְּצַהַ"ל

גְדוּד הַטַנקִים יוּצַב לְאוֹרֶך גְבוּל רְצוּעַת עַזָה
צַהַ"ל הֶחלִיט לְהַצִיב (לְהַעֲמִיד) לְאוֹרֶך גְבוּל רְצוּעַת עַזָה גְדוּד טַנקִים בַּעֲלֵי מַעֲרֶכֶת הֲגַנָה מִפְּנֵי פְּגִיעָה שֶל טִילִים. מַעֲרֶכֶת הַהֲגַנָה, שֶקִיבּלָה אֶת הַשֵם "מְעִיל רוּחַ", מְאַפשֶרֶת לְצֶווֶת הַטַנק לְייָרֵט (לַעֲצוֹר בַּדֶרֶך) טִילִים – לִפנֵי שֶהֵם פּוֹגעִים בַּמַטָרָה. אֶת הַמַעֲרֶכֶת מְייַצֶרֶת בָּאָרֶץ רְפָאֵ"ל (הָרָשוּת לְפִיתוּחַ  אֶמצְעֵי לְחִימָה). גְדוּד הַטַנקִים שֶיוּצַב לְאוֹרֶך גְבוּל רְצוּעַת עַזָה הוּא הָרִאשוֹן וְהַיָחִיד, לְפִי שָעָה, שֶמוּפעֶלֶת בּוֹ מַעֲרֶכֶת הַהֲגַנָה "מְעִיל רוּחַ".

הַהַחלָטָה לְהַצִיב את "מְעִיל רוּחַ" לְאוֹרֶך הַגְבוּל בָּאָה בְּעִקבוֹת הַמְתִיחוּת הַצְבָאִית לְאוֹרֶך הַגְבוּל וְהֶמשֵך יְרִי פִּצְצוֹת הַמַרגֵמָה וְהָרַקֶטוֹת מֵהָרְצוּעָה לְשֶטַח יִשׂרָאֵל. לִפנֵי שָבוּעַ יָרוּ מְחַבּלִים לָרִאשוֹנָה טִיל חָדִיש, שֶפָּגַע בְּטַנק שֶל צַהַ"ל וְגָרַם לוֹ נֶזֶק, וּבְצַהַ"ל חוֹשְשִים שֶהַמְחַבּלִים יַמשִיכוּ לְנַסוֹת מִפַּעַם לְפַעַם לִירוֹת טִילִים לְעֵבֶר טַנקִים שֶל צַהַ"ל.