מִפלֶגֶת הָעֲבוֹדָה בּוֹחֶרֶת יוֹשֵב רֹאש

Новости на легком иврите18 сентября 2011 года

מַעֲרִיכִים כִּי אַף אֶחָד מֵאַרבַּעַת הַמוּעֲמָדִים לֹא יְקַבֵּל 40%, וְיִתקַייֵם סִיבוּב שֵנִי
חַברֵי מִפלֶגֶת הָעֲבוֹדָה הָלכוּ בְּיוֹם שֵנִי לַקַלפִּי, כְּדֵי לִבחוֹר יוֹשֵב רֹאש חָדָש לַמִפלָגָה.
מִפלגת העבוֹדה עברה זַעֲזוּעים קָשים מֵאָז הבְּחירוֹת לַכְּנֶסֶת, לִפנֵי שְנָתַיִים. בַּמפלגה היוּ מַשבֵּרים וּפילוּגִים, ויוֹשב רֹאש המפלגה אֵהוּד בָּרָק עָזַב את המפלגה והֵקים מפלגה חדשה. ערב הבּחירוֹת לְיוֹשב רֹאש המפלגה יש בַּמפלגה אֲווירָה אוֹפּטימית ותִקווָה שהיא יוֹצֵאת לְדרך חֲדָשָה. 
ארבּעה מוּעֲמָדים מִתמוֹדְדִים (נֶאֱבָקים, מִתחָרים) בַּבּחירוֹת: שֶלִי יְחִימוֹבִיץ’, עָמִיר פֶּרֶץ, עַמרָם מִצנָע ויִצחָק הֶרצוֹג. שְנַיִים מֵהֶם (פּרץ וּמִצנע) כּיהֲנוּ כּבר בֶּעבר בְּתפקיד יוֹשב רֹאש המפלגה.
לְ־60 אלף חַברֵי העבוֹדה יש זכוּת בּחירה, אבל מַעֲריכים כּי רק כְּ־75% מהם יֵלכוּ לַקַלפִּיוֹת לְהַצבּיעַ. כְּדֵי להיבָּחֵר לְיוֹשב רֹאש המפלגה צָריך אַחַד המוּעֲמָדים לקבּל לְפָחוֹת 40 אחוּזים מִקוֹלוֹת המַצבּיעים. מַעֲריכים כּי אף אחד מהמוּעמדים לא יקבּל 40 אחוּזים, ויִתקיים סיבוּב שני של בּחירוֹת.
סְקָרים שנַעֲשׂוּ עֶרֶב הבּחירוֹת מַראים כּי לְשֶלי יחימוֹביץ’ וּלעָמיר פֶּרֶץ הסיכּוּיים הרַבּים בּיוֹתר להיבּחר ליוֹשב רֹאש המפלגה.
שֶלִי יְחִימוֹבִיץ’
עָמִיר פֶּרֶץ
יִצחָק הֶרצוֹג
עַמרָם מִצנָע
הצילוּמים: אלעד גרשגורן; מאיר אזולאי; דורון גולן