מִשׂרַד הָאוֹצָר מִתנַגֵד לְהַעֲלָאַת שְׂכַר הַמִינִימוּם לְ־4300 שְקָלִים

הַהִסתַדרוּת וְהַמַעֲסִיקִים חָתמוּ הֶסכֵּם לְהַעֲלָאַת שְׂכַר הַמִינִימוּם
שְׂכַר הַמִינִימוּם יַעֲלֶה בִּ־12 אֲחוּזִים. הַהִסתַדרוּת וְהַמַעֲסִיקִים (נוֹתנֵי העֲבוֹדָה) חָתמוּ בִּתחילַת השָבוּעַ הֶסכֵּם לְהַעֲלָאַת שְׂכַר המינימוּם מִ־3850 לְ־4300 שקלים בְּחוֹדֶש.
לְפִי ההֶסכֵּם, השָׂכָר יַעֲלֶה בִּשְנֵי שְלַבִּים: בְּחוֹדש יוּלי 2011 יקבּלוּ העוֹבדים תוֹספת של 250 שקלים, וּבאוֹקטוֹבֶּר 2012 יקבּלוּ תוֹספת של עוֹד 200 שקלים. 
עַד לָאַחֲרוֹנָה לא הִסכּימוּ המַעֲסיקים לְהַעֲלָאַת שְׂכַר המינימוּם וּלְהַצָעַת החוֹק שהִגִיש בְּעִנייָן זה חֲבֵר הכְּנֶסֶת עָמִיר פֶּרֶץ. הָאוֹצָר הִתנַגֵד וּמַמשיך לְהִתנַגֵד לְהַעֲלָאַת שְׂכַר המינימוּם.
החֲתימָה על ההֶסכֵּם נֶעֶשׂתָה בְּלי יְדיעָה וְשיתוּף שֶל מִשׂרַד הָאוֹצָר, וְשַׂר הָאוֹצָר יוּבַל שטַיינִיץ יִפעַל כַּנִראֶה כְּדֵי לְבַטֵל את ההַחלָטָה לְהַעֲלוֹת את השָׂכָר.
בַּמַעֲרֶכֶת הפּוֹלִיטִית רוֹאִים בַּחֲתימַת ההֶסכֵּם הֶשֵׂג לְיוֹשֵב רֹאש הַהִסתַדרוּת עוֹפֶר עֵינִי – הֶשֵׂג שיָביא לְחיזוּק המַעֲמָד וְהַהַשפָּעָה שלוֹ בְּמִפלֶגֶת הָעֲבוֹדָה.