מֶתַח רַב לִקרַאת הַכרָעַת הַדִין בְּמִשפָּטוֹ שֶל הַנָשִׂיא לְשֶעָבַר מֹשֶה קַצָב

הַשוֹפטִים יִקרְאוּ אֶת פְּסַק הַדִין בִּדְלָתַיִים פְּתוּחוֹת
בְּיוֹם חֲמישי הקָרוֹב יִקרְאוּ שְלוֹשֶת שוֹפטֵי בֵּית הַמִשפָּט הַמְחוֹזִי בְּתֵל־אָבִיב את פְּסַק הַדִין בְּמִשפָּטוֹ של נְשִׂיא המְדִינָה לְשֶעָבַר מֹשֶה קַצָב. 
לִקרַאת הַכרָעַת הַדִין, יֵש מֶתַח רַב בֵּין כּל אֵלֶה שהָיוּ מְעוֹרָבים בַּמִשפָּט, וּבַציבּוּר כּוּלוֹ. לָרִאשוֹנָה עוֹמֵד נָשִׂיא בְּיִשׂרָאֵל לְמִשפָּט פְּלִילִי, ולָרִאשוֹנָה נֶאֱשָם נָשׂיא בְּישׂראל בַּעֲבֵרוֹת מִין קָשוֹת. משֶה קַצָב נֶאֱשָם בִּשְנֵי מַעֲשֵׂי אוֹנֶס וּבַעֲבֵרוֹת מין אֲחֵרוֹת, בְּנָשים שעָבדוּ לְיָדוֹ כַּאֲשֶר היה הנָשׂיא.
פָּרָשַת קַצָב התִגַלתָה לִפנֵי שָלוֹש שָנים ועָברָה גִלגוּלים מִשפָּטִיִים רַבּים. המִשפָּט בְּבֵית המִשפָּט המְחוֹזי בְּת"א נִמשַך קָרוֹב לְשָנָה והִתנַהֵל בִּדְלָתַיִים סְגוּרוֹת. בַּתְחילָה הֶחליטוּ השוֹפטִים כּי גם הַכרָעַת הדין תְפוּרסַם בִּדְלָתַיִים סְגוּרוֹת, אך לְבַסוֹף הֶחליטוּ השוֹפטים לְקַייֵם את הַכרָעַת הדין בִּדְלָתַיִים פְּתוּחוֹת, כַּאֲשֶר חֵלֶק מִפְּסַק הַדִין יֵיאָסֵר לְפִרסוּם.
שְלוֹשֶת השוֹפטים בַּמִשפָּט הם ג’וֹרג’ קָרָא, העוֹמֵד בְּרֹאש צֶווֶת השוֹפטים, מִריָם סוֹקוֹלוֹב וִיהוּדִית שֶבַח.