מַאֲמַצִים לִמצוֹא פִּתרוֹן לִבְעָייַת בֵּית־הַסֵפֶר וְהַהוֹרִים בְּעִמָנוּאֵל

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַאִם יֵילְכוּ הָאִמָהוֹת לְמַאֲסָר? הַפגָנוֹת בְּשַעֲרֵי הַכֶּלֶא

לְפִי שָעָה (יוֹם ב’ בַּצָהֳרַיִים), לֹא נִמצָא פִּתרוֹן לִבְעָייַת בֵּית־הַסֵפֶר וְהַהוֹרִים בַּיִישוּב עִמָנוּאֵל. הַנִיסָיוֹן לְהַגִיעַ לְהֶסכֵּם בֵּין הָעוֹתרִים (מַגִישֵי הַבַּקָשָה הַמִשפָּטִית לְבַגַ״ץ) לְבֵין הַהוֹרִים וְרָאשֵי חֲסִידוּת סלוֹנִים – נִכשַל. לַמרוֹת זֹאת יִימָשכוּ הַמַאֲמַצִים לִמצוֹא פִּתרוֹן, לִפנֵי שֶבַּגַ״ץ יָדוּן הַיוֹם (יוֹם ג’) בִּשְאֵלַת הַמַאֲסָר שֶל אִמָהוֹת הַתַלמִידוֹת.

25 אִמָהוֹת וּשְנֵי אָבוֹת לֹא קִיימוּ אֶת הַחלָטַת בַּגַ״ץ לְהִתייַצֵב לְמַאֲסָר. בְּבֵית־הַסוֹהַר נִמצָאִים 35 מֵהָאָבוֹת שֶל הַתַלמִידִים. בַּגַ״ץ דָחָה פַּעֲמַיִים אֶת הַהַחלָטָה כֵּיצַד לִנהוֹג בְּהוֹרִים שֶמְסָרבִים (לֹא מוּכָנִים) לְמַלֵא אַחַר הַהַחלָטָה.

אִם בַּגַ״ץ יַחלִיט לְהַפעִיל אֶת צַווֵי הַמַאֲסָר, תִפעַל הַמִשטָרָה כְּדֵי לְבַצֵעַ אֶת הַהַחלָטָה.

בַּצִיבּוּר הַחֲרֵדִי נִמשָכוֹת פְּעוּלוֹת הַמְחָאָה. סְגַן שַׂר הַחִינוּך, מֵאִיר פָּרוּש, מַמשִיך לָשֶבֶת בַּלִשכָּה הַזְמַנִית שֶהֵקִים בְּשַעֲרֵי הַכֶּלֶא. בְּיוֹם שֵנִי נֶעֶרכָה בַּלִשכָּה יְשִיבָה שֶל רָאשֵי תְנוּעַת ״יַהֲדוּת הַתוֹרָה״.

יַלדֵי הָאָבוֹת הָאֲסִירִים וַחֲסִידִים – בְּקַבָּלַת שַבָּת בְּשַעַר הַכֶּלֶא
הצילוּם: צביקה טישלר