עֶשׂרוֹת־אֲלָפִים מִשתַתפִים בַּמַסָע לְמַעַן שִחרוּרוֹ שֶל גִלעָד שַלִיט

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

הַמַסָע לְמַעַן שִחרוּר גִלעָד שַלִיט, שֶיָצָא לְדַרכּוֹ בְּיוֹם רִאשוֹן, נִמשָך. בְּכֹל יוֹם מִצטָרפִים אַלפֵי אֶזרָחִים לַמִצעָד. בְּעָרִים וּבְיִישוּבִים שֶבָּהֶם נֶעֱרָך הַמִצעָד מִתקַיימִים אֵירוּעִים שוֹנִים.

בְּיוֹם שִישִי יַגִיעַ הַמַסָע לְקֵיסַריָה, שָם מִתכּוֹנְנִים הַמִשתַתפִים לְקַייֵם קַבָּלַת שַבָּת מוּל בֵּיתוֹ שֶל רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ. הַמִצעָד יִימָשֵך עַד יוֹם חֲמִישִי הַבָּא, וְיִסתַייֵם בִּירוּשָלַיִם.

כַּמָה שָׂרִים מִתכַּוונִים לְהִשתַתֵף בַּמִצעָד, בֵּינֵיהֶם אֵלִי יִשַי וְיַעֲקֹב מַרגִי מִשַ״ס, וְהַשַׂר מִיכָאֵל אֵיתָן מֵהַלִיכּוּד. יִיתָכֵן שֶשָׂרִים נוֹסָפִים יִצטָרפוּ; זֹאת לַמרוֹת הַבַּקָשָה שֶל רֹאש הַמֶמשָלָה מֵהַשָׂרִים שֶלֹא לָקַחַת חֵלֶק בְּאֵירוּעֵי הַמְחָאָה (פּרוֹטֶסט).

חַברֵי כְּנֶסֶת מֵרוֹב הַמִפלָגוֹת וְכֵן אִישֵי צִיבּוּר רַבִּים מִתכּוֹנְנִים לָקַחַת חֵלֶק בַּמִצעָד.

הוֹרָיו שֶל גִלעָד, נוֹעַם וַאֲבִיבָה שַלִיט, אָמרוּ כִּי הֵם מוּפתָעִים מֵהַמִספָּר הָרַב שֶל הַמִשתַתפִים בַּצְעָדָה. הַהוֹרִים חוֹזרִים וְאוֹמרִים, שֶהֵם לֹא יָשוּבוּ לְבֵיתָם בְּלִי גִלעָד.

אֲלָפִים צוֹעֲדִים בַּמַסָע בַּיוֹם הָרִאשוֹן
הצילוּם: "גיל נחושתן"