פְּגִישָה רִאשוֹנָה בֵּין נְתַניָהוּ לְאַבּוּ־מַאזֶן – בְּסִימַן חִילוּקֵי דֵעוֹת

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

שָׂרַת הַחוּץ הִילֶרִי קלִינטוֹן מִשתַתֶפֶת בִּפְתִיחַת הַשִׂיחוֹת בְּשַארם אַ־שֵיח’
רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ וְיוֹשֵב־רֹאש הָרָשוּת הַפַלַסטִינִית אַבּוּ־מַאזֶן עוֹמדִים לְהִיפָּגֵש הַיוֹם (יוֹם ג’) בְּשַארם אַ־שֵיח’. הַפְּגִישָה בֵּין הַשְנַיִים פּוֹתַחַת אֶת הַשִׂיחוֹת הַיְשִירוֹת בֵּין יִשׂרָאֵל לַפַלַסטִינִים.

נְתַניָהוּ וְאַבּוּ־מַאזֶן בִּפְגִישָתָם הָאַחֲרוֹנָה

נְתַניָהוּ וְאַבּוּ־מַאזֶן בִּפְגִישָתָם הָאַחֲרוֹנָה

שָׂרַת הַחוּץ שֶל אַרצוֹת־הַבְּרִית הִילֶרִי קלִינטוֹן וְהַשָלִיחַ הָאַמֶרִיקָנִי ג’וֹרג’ מִיטשֶל לוֹקחִים חֵלֶק בַּשִׂיחוֹת.

הַשִׂיחוֹת נִפתָחוֹת בְּסִימַן חִילוּקֵי דֵעוֹת בֵּין הַצְדָדִים. יִשׂרָאֵל דוֹרֶשֶת כִּי הַנוֹשֵׂא הָרִאשוֹן שֶיַעֲלֶה בַּשִׂיחוֹת יִהיֶה סִידוּרֵי הַבִּיטָחוֹן. הַפַלַסטִינִים דוֹרשִים לָדוּן תְחִילָה בְּנוֹשֵׂא הַגְבוּלוֹת; אֲבָל הַקוֹשִי בַּשִׂיחוֹת בְּשָלָב זֶה קָשוּר לְנוֹשֵׂא הַבְּנִייָה בַּהִתנַחֲלוּיוֹת (רְאוּ יְדִיעָה אַחֶרֶת בְּעַמוּד זֶה). קוֹשִי אַחֵר בַּשִׂיחוֹת: הַפַלַסטִינִים לֹא מוּכָנִים לְקַבֵּל אֶת הַדְרִישָה שֶל יִשׂרָאֵל לְהַכִּיר בְּיִשׂרָאֵל כִּמְדִינָה שֶל הָעָם הַיְהוּדִי.

לַמרוֹת חִילוּקֵי הַדֵעוֹת וְהַקְשָיִים, נִראֶה שֶתִימָצֵא דֶרֶך לְהַמשִיך בַּשִׂיחוֹת, וּבַפְּגִישָה בְּשַארם יִקבְּעוּ נְתַניָהוּ וְאַבּוּ־מַאזֶן לוּחַ זְמַנִים וּמִסגֶרֶת לְהֶמשֵך הַשִׂיחוֹת.