רֹאש הַמֶמשָלָה נִפגָש עִם הַנָשִׂיא אוֹבַּאמָה

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בְּיִשׂרָאֵל מְקַווִים שֶהַפְּגִישָה בֵּין נְתַניָהוּ לְאוֹבַּאמָה תָבִיא לְסִיוּם הַמַשבֵּר

רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ עוֹמֵד לְהִיפָּגֵש הַיוֹם (יוֹם ג’) עִם נְשִׂיא ארה״ב בָּרָק אוֹבַּאמָה. הַפְּגִישָה תִתקַייֵם בִּשְעוֹת הַלַילָה הַמְאוּחָרוֹת לְפִי שְ עוֹן יִשׂרָאֵל. בְּיִשׂרָאֵל וּבְארה״ב מְייַחֲסִים לַפְּגִישָה (רוֹאִים בָּה) חֲשִיבוּת רַבָּה. הִיא מִתקַייֶמֶת עַל רֶקַע הַמֶתַח בַּיְחָסִים בֵּין יִשׂרָאֵל לְארה״ב מֵאָז בִּיקוּרוֹ שֶל סְגַן הַנָשִׂיא בַּיידֶן בְּיִשׂרָאֵל לִפנֵי שְבוּעַיִים. בְּמַהֲלַך הַבִּיקוּר הוֹדִיעָה יִשׂרָאֵל עַל הֲקָמַת 1,600 דִירוֹת בְּמִזרַח יְרוּשָלַיִם.

מֵאָז פָּרַץ הַמַשבֵּר, הִתנַהֲלוּ (הִתקַיימוּ) מַגָעִים בֵּין רֹאש הַמֶמשָלָה לְבֵין שָׂרַת הַחוּץ הִילֶרִי קלִינטוֹן וְאִישִים בַּמִמשָל הָאַמֶרִיקָנִי, בְּמַטָרָה לִמצוֹא פִּתרוֹן לְחִילוּקֵי הַדֵעוֹת. נִראֶה שֶנְתַניָהוּ הִסכִּים לְחֵלֶק מֵהַדְרִישוֹת שֶל הָאַמֶרִיקָנִים, אִם כִּי הוּא חָזַר וְאָמַר שֶיִשׂרָאֵל תַמשִיך לִבנוֹת בִּירוּשָלַיִם.

בְּארה״ב אוֹמרִים כִּי עֶצֶם קִיוּם הַפְּגִישָה בֵּין נְתַניָהוּ לְאוֹבַּאמָה הוּא סִימַן לְכָך שֶהַמַשבֵּר הִסתַייֵם. שַׂר הַבִּיטָחוֹן אֵהוּד בָּרָק מְלַווֶה אֶת רֹאש הַמֶמשָלָה בַּבִּיקוּר. נְתַניָהוּ וּבָרָק מְקַיימִים פְּגִישוֹת גַם עִם הִילֶרִי קלִינטוֹן, עִם סְגַן הַנָשִׂיא בַּיידֶן וְכֵן עִם חַברֵי קוֹנגרֶס.

רֹאש הַמֶמשָלָה עוֹמֵד לָשוּב לְיִשׂרָאֵל בְּיוֹם רְִבִיעִי.