תְגוּבוֹת קָשוֹת בְּרַחֲבֵי הָעוֹלָם עַל פְּעוּלַת צַהַ״ל נֶגֶד סְפִינוֹת הַמַשָט לְעַזָה

Новости на легком иврите17 августа 2011 года

בַּפְּעוּלָה נֶהֶרגוּ חֲמִישָה־עָשָׂר מֵאַנשֵי הַסְפִינוֹת, וַעֲשָׂרוֹת נִפצְעוּ

בְּרַחֲבֵי הָעוֹלָם גוֹברוֹת (מִתחַזקוֹת) הַתְגוּבוֹת הַקָשוֹת עַל פְּעוּלַת צַהַ״ל נֶגֶד סְפִינוֹת הַמַשָט לְעַזָה. לוֹחֲמֵי צַהַ״ל הִשתַלטוּ בְּיוֹם רִאשוֹן לִפנוֹת בּוֹקֶר עַל שֵש הַסְפִינוֹת, כַּאֲשֶר הָיוּ בְּלֵב יָם, בַּדֶרֶך לְעַזָה.

בְּמַהֲלַך (בִּזְמַן) הַהִשתַלטוּת נֶהֶרגוּ 15 מֵאַנשֵי הַסְפִינוֹת, וַעֲשָׂרוֹת נִפצְעוּ. צַהַ״ל אוֹמֵר כִּי אַנשֵי הַסְפִינוֹת פָּעֲלוּ בְּכוֹחַ רַב נֶגֶד חַייָלֵי צַהַ״ל, הִשתַמשוּ בְּאַלוֹת, בַּאֲבָנִים וּבְסַכִּינִים, וּבִידֵי כַּמָה מֵהֶם הָיָה נֶשֶק. כְּדֵי לְהָגֵן עַל חַיֵיהֶם, נֶאֶלצוּ (הָיוּ מוּכרָחִים) חַייָלֵי צַהַ״ל לְהִשתַמֵש בְּאֵש חַיָה. שִישָה מֵהַלוֹחֲמִים נִפצְעוּ, שְנַיִים מֵהֶם בְּמַצָב קָשֶה.

מְאַרגְנֵי הַמַשָט מַאֲשִימִים אֶת יִשׂרָאֵל, וְטוֹעֲנִים כִּי חַייָלֵי צַהַ״ל תָקפוּ אֶת אַנשֵי הַסְפִינוֹת בְּנֶשֶק חַם, בְּלִי סִיבָּה.

עַד כְּתִיבַת שוּרוֹת אֵלֶה (יוֹם ב’ בַּצָהֳרַיִים) אֵין עֲדַיִין פְּרָטִים מְלֵאִים עַל הָאֵירוּעִים וְעַל מִספַּר הַהֲרוּגִים וְהַפְּצוּעִים. גַם לֹא הָיָה אִישוּר לַיְדִיעָה כִּי בֵּין הַפְּצוּעִים נִמצָא מַנהִיג הַתְנוּעָה הָאִיסלַאמִית בְּיִשׂרָאֵל, הַשֵיח’ רַאאֶד סַלַאח.

לְאַחַר שֶחַייָלֵי צַהַ״ל הִשתַלטוּ עַל הַסְפִינוֹת, הֵם הוֹבִילוּ אוֹתָן לִנְמַל אַשדוֹד.