15 סוּרִים, לְבָנוֹנִים וּפַלַסטִינִים נֶהֶרגוּ בְּיוֹם הַנַכּבָּה בִּגְבוּל הַצָפוֹן וּבְעַזָה

יוֹם הַנַכּבָּה עָבַר בְּשֶקֶט כִּמעַט מָלֵא בִּיהוּדָה וְשוֹמרוֹן
בָּעוֹלָם הָעַרבִי צִייְנוּ בְּיוֹם רִאשוֹן אֶת יוֹם הַנַכּבָּה (15 בְּמַאי, יוֹם הֲקָמַת מְדִינַת יִשׂרָאֵל) וְאֶת הַקְרִיאָה לִזְכוּת הַשִיבָה שֶל הַפַלַסטִינִים. בְּאוֹפֶן כְּלָלִי אֶפשָר לוֹמַר כּי יוֹם הנַכּבָּה עָבַר בְּשֶקֶט יַחֲסִי (רֶלָטִיבִי).
כּוֹחוֹת גְדוֹלים של המִשטָרָה וְצַהַ"ל נֶעֶרכוּ בִּיהוּדָה וְשוֹמרוֹן, אֲבָל דַווקָא בַּאֲזוֹרים אֵלֶה הָיָה שֶקֶט. רק  בְּמַחֲנֵה הפְּלִיטִים קַלַנדִיָה, שֶמִצָפוֹן לִירוּשָלַיִם, הָיוּ עִימוּתִים (אִינצִידֶנטִים) בֵּין כּוֹחוֹת הבִּיטָחוֹן לִצְעירים פַלַסטינים, שהִשלִיכוּ (זָרקוּ) אֲבָנִים וּבַקבּוּקֵי תַבעֵרָה.

גם בִּרצוּעַת עַזָה הָיָה שֶקֶט יַחֲסִי. לְאוֹרֶך הגְבוּל של יִישוּבֵי עוֹטֵף עַזָה היה שֶקֶט. פַלַסטינים הִפגינוּ לְיַד מַחסוֹם אֶרֶז, שהוּא נְקוּדַת המַעֲבָר בֵּין רְצוּעַת עַזָה לְיִשׂרָאֵל. מְאוֹת פַלַסטינים הִתפָּרעוּ בַּמַחסוֹם. צַהַ"ל פָּעַל נֶגדָם בְּכוֹחַ וּבְנֶשֶק. פַלַסטיני נֶהֱרַג וַעֲשָׂרוֹת נִפצְעוּ.