שָבוּעַ יִשׂרְאֵלִי בְּווֹשִינגטוֹן: הַנָשִׂיא וְרֹאש הַמֶמשָלָה יִיפָּגשוּ עִם הַנָשִׂיא אוֹבַּאמָה

Новости на легком иврите29 февраля 2012 года

הַנוֹשֵׂא הָאִירַאנִי יִהיֶה הַנוֹשֵׂא הַמֶרכָּזִי בִּפגִישַת נְתַניָהוּ וְאוֹבַּאמָה

נְשִׂיא הַמְדִינָה שִמעוֹן פֶּרֶס וְרֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ יוֹצאִים לְאַרצוֹת הַבְּרִית. הַשְנַיִים יִנאֲמוּ בִּווְעִידַת אֵייפַּאק (הַלוֹבִּי לְמַעַן יִשׂרָאֵל בְּארה"ב), וְיִיפָּגשוּ – כּל אֶחָד בְּנִפרָד (לְחוּד) – עִם נְשִׂיא אַרצוֹת הַבְּרִית בָּרָק אוֹבַּאמָה. גם הוּא יִנאַם בִּווְעידַת אֵייפַּאק.

הפְּגישָה בֵּין נְתַניָהוּ לְאוֹבּאמה תִתקַייֵם בְּווֹשִינגטוֹן בְּיוֹם רִאשוֹן הקָרוֹב. בְּישׂראל וּבאַרצוֹת הבּרית רוֹאים חֲשיבוּת רבּה בַּפּגישה בֵּין שְנֵי המַנהִיגִים.

נתניהוּ ואוֹבּאמה יָדוּנוּ בַּנוֹשֵׂא האיראני וּבָאֶפשָרוּת שישׂראל תִתקוֹף את מִתקְנֵי הגַרעִין. בְּשָלָב זה יֵש חילוּקֵי דֵעוֹת בַּשְאֵלָה. ארה"ב מִתנַגֶדֶת לִפְעוּלָה צְבָאִית, אֲבָל פּוֹעֶלֶת לְהַרחָבַת הסַנקציוֹת וּלְהַגבָּרַת הלַחַץ המְדיני על איראן. שְנֵי המַנהיגים מַכּירים בְּכָך שלַמרוֹת חילוּקֵי הדֵעוֹת, יש צוֹרֶך בְּתֵיאוּם וּבשיתוּף פּעוּלה מָלֵא בּין שתי המדינוֹת.

נתניהוּ ואוֹבּאמה יָדוּנוּ גם בַּנוֹשׂא הפַלַסטִינִי, על רֶקַע ההַתקָפוֹת האַחֲרוֹנוֹת של אַבּוּ־מַאזֶן על ישׂראל והקיפָּאוֹן (חוֹסֶר ההִתקַדמוּת) בְּחידוּש השׂיחוֹת בּין ישׂראל לַפַלַסטינים.

גם בַּפּגישה בּין פֶּרֶס לאוֹבּאמה, שתִתקַייֵם לפני הפּגישה עם נתניהוּ, יָדוּנוּ בַּנוֹשׂא האיראני.

נְשִׂיא הַמְדִינָה שִמעוֹן פֶּרֶס

נְשִׂיא אַרצוֹת הַבְּרִית בָּרָק אוֹבַּאמָה

רֹאש הַמֶמשָלָה בִּניָמִין נְתַניָהוּ

הצילוּמים: צביקה טישלר; איי־פּי; אביגיל עוזי