בְּיִשׂרָאֵל מְקַווִים שֶהַפסָקַת הָאֵש תַחֲזִיק מַעֲמָד; הַחַמַאס מְעוּנייָן בְּשֶקֶט

Новости на легком иврите23 августа 2011 года

בַּשֶטַח אֵין עֲדַיִין רְגִיעָה מְלֵאָה; הַבְּעָיָה: הָאִרגוּנִים הַקְטַנִים בָּרְצוּעָה

 הַפסָקַת הָאֵש בֵּין הַחַמַאס וְהָאִרגוּנִים הַפַלַסטִינִיִים הַפּוֹעֲלִים בִּרְצוּעַת עַזָה לְבֵין יִשֹרָאֵל נִכנסָה לְתוֹקפָּהּ (הִתחִילָה לִפעוֹל) בְּיוֹם רִאשוֹן בְּשָעָה 21. יְרִי הַטִילִים כִּמעַט שֶנִפסַק, חוּץ מִשְנֵי מִקרִים בְּאֵזוֹר אַשקְלוֹן. הַחַמַאס הוֹדִיעַ עַל הַפסָקַת הָאֵש, אֲבָל יִשׂראל לא פִּרסְמָה הוֹדָעָה רִשמִית על ההַסכָּמָה שֶלָהּ לְהַפסָקַת הָאֵש. 

ההֶסכֵּם על הַפסָקַת הָאֵש הוּשַׂג בְּשׂיחוֹת שֶהָיוּ בְּקַהיר וְשֶהִשתַתפוּ בָּהֶן כַּנִראֶה מִשלַחַת ישׂראלית וּמִשלחת פַלַסטינית, עוֹזֵר מַזכּיר הָאוּ"ם רוֹבֶּרט סֶרִי וּנְציגים של השִלטוֹן הֶחָדָש בְּמִצרַיִם.

החַמַאס היה מְעוּנייָן מאוֹד בְּהַפסָקַת אֵש. הקוֹשִי שלוֹ היה לְשַכנֵעַ את אִרגוּנֵי הטֶרוֹר הפַלַסטיניים הקְטַנים, בְּעיקָר את הגִ’יהַאד האיסלַאמי, לְהַסכּים לְהפסקת האֵש.

צַהַ"ל הִפסיק בְּיוֹם ראשוֹן בָּעֶרֶב את התְקיפוֹת בְּעַזָה; אֲבָל כּמה שָעוֹת אַחֲרֵי הַפסָקַת האֵש תָקַף צה"ל שְתֵי מַטָרוֹת של מְחַבּלים בָּרְצוּעָה.