יִשׂרָאֵל וְהַפַלַסטִינִים לֹא תוֹלִים תִקווֹת בְּחִידוּש הַמַשָׂא וּמַתָן בֵּינֵיהֶם

Новости на легком иврите02 января 2012 года

נְצִיגִים שֶל יִשׂרָאֵל וְשֶל הַפַלַסטִינִים נִפגָשִים הַיוֹם בְּעַמַאן שֶבְּיַרדֵן

אחרי חוֹדשים רבּים של הפסקת השׂיחוֹת והקֶשֶר בּין ישׂראל לפלסטינים, מִתחַדֵש (מתחיל מֵחָדָש) היוֹם (יוֹם ג’) הקֶשֶר בּין שני הצְדָדים. בְּעַמַאן שבְּיַרדֵן נִפגָשים הנָציג הישׂראלי יִצחָק מוֹלכוֹ, שהוּא היוֹעֵץ של בּנימין נתניהוּ, וסאאֶבּ עָריקַאת, שהיה האַחֲרַאי לַמַשָׂא וּמַתָן עם ישׂראל. הפּגישה מִתקַייֶמֶת בַּיוֹזמָה (אִינִיציַאטיבָה) של המֶלֶך עַבּדַאללָה

הקווַרטֶט (ארה"ב, רוּסיה, האוּ"ם והאיחוּד האירוֹפּי) קָבַע לפני חוֹדשיים, כּי עד 26 בּינוּאר צריכוֹת להתחדש השׂיחוֹת בּין ישׂראל לפלסטינים. עד אז צָריך כּל צד לְהַציג את התְנָאים שלוֹ לְחידוּש השׂיחוֹת.

הפלסטינים חוֹזרים וּמַציגים תנאים שישׂראל לא מוּכנה לקבּל: הקפּאת הבּנייה בַּשטחים והַסכָּמָה לַחֲזָרָה לִגבוּלוֹת 67.

בַּפּגישה בּעמאן ישתתפוּ גם נציגי הקוורטט. ישׂראל והפלסטינים לא תוֹלים תקווֹת בּחידוּש השׂיחוֹת בּיניהם. הפלסטינים מכינים מִתקָפָה מדינית רחבה – אִם השׂיחוֹת לא יתחדשוּ עד 26 בּינוּאר.