שַׂר הַחוּץ הָרוּסִי עוֹמֵד לָבוֹא לְסוּריָה

Новости на легком иврите07 февраля 2012 года

שַׂר הַחוּץ הָרוּסִי עוֹמֵד לָבוֹא לְסוּריָה, לְשִׂיחוֹת עִם אַסַד; יַצִיעַ לוֹ לְווַתֵר עַל הַשִלטוֹן?

בֵּינתַיִים נִמשָך הַהֶרֶג: 56 סוּרִים נֶהֶרגוּ בְּיוֹם רִאשוֹן

שׂר החוּץ הרוּסי סֶרגֵיי לַברוֹב עוֹמֵד לְהַגיעַ היוֹם (יוֹם ג’) לְסוּריָה. השׂר בּא לְדַמֶשֶׂק לְשׂיחוֹת עם הנָשׂיא בַּשַאר אַסַד, בְּמַטָרָה לִמצוֹא פִּתרוֹן שיָביא לְהַפסָקַת מַעֲשֵׂי ההֶרֶג בּסוּריה. 

לַברוֹב יַציעַ כַּנִראֶה לְאַסַד לְווַתֵר על השִלטוֹן, אוֹ לְהַעֲביר חֵלֶק מִסַמכוּיוֹת השִלטוֹן לְאַחַד הסְגָנים שלוֹ אוֹ לְאישיוּת נֵייטרָלית. זֹאת בְּהֶתאֵם לַהַחלָטָה של מוֹעֶצֶת הבִּיטָחוֹן (רְאוּ ידיעה בּעמוּד 2). כַּיָדוּעַ, רוּסיה וסין הִטילוּ וֶטוֹ על הַחלָטַת מוֹעצת הבּיטחוֹן, שקָראָה לִנשׂיא סוּריה לְהִתפַּטֵר.

רוּסיה מְעוּנייֶנֶת (רוֹצָה) כַּנִראֶה לְתַקֵן את הרוֹשֶם הקָשֶה בְּדַעַת הקָהָל בָּעוֹלָם שֶגָרַם הווֶטוֹ שהִטילָה על הַחלָטַת מוֹעֶצֶת הבִּיטָחוֹן.

בֵּינתַיִים אֵין שינוּי בַּמַצָב. ההֶרֶג נִמשָך, והמֶרֶד נגד השִלטוֹן מִתפַּשֵט. בְּיוֹם ראשוֹן נֶהֶרגוּ 56 סוּרים, חֵלֶק מֵהֶם – חַייָלים שעָרקוּ מֵהַצָבָא (עָזבוּ את הצבא). בְּיוֹם שני הִתחַדשָה ההַתקָפָה של הצָבָא בָּעיר חוֹמס.