אִרגוּנִים חֶברָתִיִים מִתכּוֹנְנִים לְהַמשִיך בַּמַאֲבָק בְּנוֹשֵׂא עוֹבדֵי הַקַבּלָן

Новости на легком иврите15 февраля 2012 года

הַהֶסכֵּם בֵּין הָאוֹצָר לַהִסתַדרוּת מְשַפֵּר אֶת תְנָאֵי הָעֲבוֹדָה שֶל עוֹבדֵי הַקַבּלָן

ההֶסכֵּם בּין מִשׂרד האוֹצר לַהסתדרוּת בְּנוֹשֵׂא עוֹבדֵי הקַבּלָן מְשַפֵּר (מְשַנֶה לְטוֹבָה) את תְנָאֵי העבוֹדה של רוֹב עוֹבדי הקבּלן בַּסֶקטוֹר (בּענף) הציבּוּרי וּבַסֶקטוֹר הפְּרָטי. רוֹב העוֹבדים יְקַבּלוּ תוֹסֶפֶת שָׂכָר, הַבטָחַת פֶּנסיָה, קֶרֶן הִשתַלמוּת, יְמֵי מַחֲלָה ועוֹד. כּל תוֹסֶפֶת שָׂכָר שתְשוּלַם לָעוֹבדים בַּסֶקטוֹר הציבּוּרי – תשוּלם גם לְעוֹבדֵי הקבּלן.

לַמרוֹת ההֶשֵׂגים, לא הִשׂיגה ההִסתדרוּת את הדְרישָה העיקָרית שלהּ, שעוֹבדֵי הקבּלן שעוֹבדים בְּשֵירוּת המדינה יהיוּ עוֹבדים קְבוּעים. ההסתדרוּת גם הִסכּימָה לַדְרישָה של האוֹצר לְקַייֵם שֶקֶט תַעֲשִׂייָתי (לא לְקַייֵם שביתוֹת ועיצוּמים) בְּנוֹשֵׂא עוֹבדֵי הקבּלן בְּאַרבַּע השָנים הקְרוֹבוֹת. פֵּירוּש ההַחלָטָה: בַּסֶקטוֹר הציבּוּרי וּבַסֶקטוֹר הפּרטי יַמשיכוּ כְּ־450 אלף עוֹבדים לַעֲבוֹד כְּעוֹבדֵי קבּלן. זהוּ שיעוּר (אחוּז) גבוֹהּ בְּהַרבֵּה מִשיעוּר עוֹבדי הקבּלן בַּמדינוֹת המְפוּתָחוֹת בָּעוֹלָם.

מאוֹת מוֹרים העוֹבדים כְּעוֹבדי קבּלן של מִשׂרד החינוּך מִתכּוֹנְנים לְקַייֵם שביתה בְּיוֹם רביעי השבוּע, בִּמְחָאָה על תְנָאֵי העבוֹדה שֶלָהֶם.

אִרגוּנים חֶברָתִיִים יַמשיכוּ לְנַהֵל מַאֲבָק כְּדֵי לְהַקטין את מִספּר עוֹבדֵי הקַבּלָן.