הַמֶמשָלָה אִישרָה חִינוּך חִינָם מִגִיל 3

Новости на легком иврите10 января 2012 года

הַמֶמשָלָה אִישרָה חִינוּך חִינָם מִגִיל 3; נְתַניָהוּ: זוֹ הַחלָטָה הִיסטוֹרִית

הממשלה אישרה בַּישיבה בּיוֹם ראשוֹן את חוֹק חינוּך חוֹבה חינם לילדים מגיל 3. ההחלטה התקבּלה אחרי מאבק וּויכּוּח חריף. 21 שׂרים הצבּיעוּ בּעד ההחלטה; 8 התנגדוּ להּ. רוֹב המתנגדים היוּ השׂרים של ישׂראל בּיתנוּ. שָׂרֵי ש"ס, שהִתנגדוּ בַּתחילה לְהַצָעַת החוֹק, הִצבּיעוּ לבסוֹף בּעדוֹ.

הוויכּוּח היה בּנוֹשׂאים הקשוּרים לקיצוּצים בַּתַקציב. כְּדֵי לְמַמֵן את (לשלֵם בּעד) החוֹק, הֶחליטה הממשלה על קיצוּץ של ארבּעה אחוּזים בַּתקציבים של מִשׂרְדֵי הממשלה – חוּץ ממשׂרד החינוּך, שתקציבוֹ יקוּצץ בּשני אחוּזים, וחוּץ ממשׂרד הבּיטחוֹן. הקיצוּץ יהיה בּסך (בּסכוּם של) 5.4 מיליארד שקלים.

משׂרד החינוּך יקבּל 2.5 מיליארד שקלים, לביצוּע החלק הראשוֹן של חוֹק חינוּך חוֹבה לילדים מגיל 3. החוֹק ייכּנס לתוֹקף (יתחיל לפעוֹל) משנת הלימוּדים הבּאה.

ראש הממשלה אמר כּי אישוּר החוֹק הוא יוֹם היסטוֹרי למדינת ישׂראל.

החלטת הממשלה לאשר את חוֹק חינוּך חוֹבה חינם מגיל 3 היא בְּהֶתאֵם לְהַמלָצוֹת וַעֲדַת טרַכטנבֶּרג, שקָמָה בּעקבוֹת תנוּעת המְחָאָה.

הממשלה גם הֶחליטה על הוֹסָפַת תקציב לְמשׂרד הבּיטחוֹן בּסך 2.2 מיליארד שקלים. לפני קַבָּלַת ההחלטה היוּ חילוּפֵי דברים חֲריפים בּין שׂר האוֹצָר יוּבַל שטַייניץ לָרַמַטכָּ"ל בֶּני גַנץ. שׂר הבּיטחוֹן והרמטכּ"ל טוֹענים כּי למעשׂה (בּאופֹן פּרַקטי) תַקציב הבּיטָחוֹן יִקטַן.