רַמַטכַּ"ל צְבָא ארה"ב עוֹמֵד לְבַקֵר בָּאָרֶץ

Новости на легком иврите17 января 2012 года

רַמַטכַּ"ל צְבָא ארה"ב עוֹמֵד לְבַקֵר בָּאָרֶץ; הָרַמַטכָּ"ל בֶּנִי גַנץ – בְּכֶנֶס רַמַטכָּ"לִים שֶל נַאט"וֹ

גוֹבֶרֶת הַמְתִיחוּת בַּנוֹשֵׂא הָאִירַאנִי; אַרצוֹת הַבְּרִית מַגבִּירָה כּוֹחוֹת בָּאֵזוֹר

סֶבֶב (כּמוֹ סיבוּב) פּגישוֹת ושׂיחוֹת בּין הָרַמַטכָּ"ל של צְבָא ארה"ב, מַרטִין דֶמפּסִי, לְבֵין הרמטכּ"ל של צה"ל בֶּנִי גַנץ עוֹמד לְהִתקַייֵם בַּיָמים הקְרוֹבים. גַנץ יִשתַתֵף בְּכֶנֶס רמטכּ"לים של צִבאוֹת נַאט"וֹ, שיֵיעָרֵך בִּבּריסֶל. שָם יִיפָּגֵש עם הרמטכּ"ל האַמֶריקָני.

מרטין דמפּסי גם עוֹמד לבקֵר בּישׂראל בַּיָמים הקרוֹבים. דמפּסי יקיים כּאן שׂיחוֹת עם שׂר הבּיטָחוֹן ועם רָאשֵי מַעֲרֶכֶת הבּיטָחוֹן, וכַנִראֶה גם עם ראש הממשלה. הנוֹשׂא העיקָרי בַּשׂיחוֹת יהיה הנוֹשׂא האיראני ושיתוּף הפּעוּלה בּין ארה"ב לישׂראל בְּנוֹשׂא זה.

בּארה"ב גוֹבֵר הַחֲשָש כּי ישׂראל תתקוֹף בּקרוֹב את הכּוּרים הגַרעיניים בּאיראן. בְּשָלָב זה, ארה"ב מִתנַגֶדֶת לִפעוּלה צְבָאית בּאיראן, והנָשׂיא אוֹבּאמה מַפעיל על ישׂראל לַחַץ שלא לתקוֹף את איראן. עִם זֹאת מגבּירה ארה"ב את הכּוֹחוֹת שלהּ בָּאֵזוֹר ואת ההֲגַנָה על המִתקָנים שיֵש להּ בָּאֵזוֹר.

בּלי קשר לָאֶפשָרוּת של הַתקָפָה ישׂראלית בּאיראן, ישׂראל דוֹרשת מארה"ב להגבּיר את הסַנקציוֹת על איראן. נִראֶה שבְּעִנייָן זה יש הֲבָנָה בּין ישׂראל לְארה"ב.