מְבַקֵר הַמְדִינָה עוֹמֵד לְפַרסֵם דוּחַ חָמוּר בְּיוֹתֵר עַל הַשְׂרֵפָה בַּכַּרמֶל

Новости на легком иврите31 января 2012 года

מְבַקֵר הַמְדִינָה עוֹמֵד לְפַרסֵם דוּחַ חָמוּר בְּיוֹתֵר עַל הַשְׂרֵפָה בַּכַּרמֶל

בַּדוּחַ יֵש בִּיקוֹרֶת קָשָה עַל הַשָׂרִים יוּבַל שטַיינִיץ וְאֵלִי יִשַי

מבקֵר המדינה, השוֹפֵט (בְּגִמלָאוֹת) מִיכָה לִינדנשטרָאוּס, הִשלִים (סִייֵם, גָמַר) את כְּתיבַת הַדוּחַ (דִין וְחֶשבּוֹן, רַפּוֹרט) על השְׂרֵפָה בַּכַּרמֶל, שֶקָרתָה לִפנֵי יוֹתֵר מִשָנָה. בַּשְׂרֵפָה נִספּוּ (נֶהֶרגוּ, מֵתוּ) 44 אנשים, בָּהֶם 37 סוֹהֲרים, אַרבָּעָה קְצינֵי מִשטָרָה בְּכִירִים וּשְלוֹשָה כַּבָּאִים. השׂרפה בַּכַּרמל היא האָסוֹן הכָּבֵד בּיוֹתר שקָרָה בּישׂראל מֵאָז הֲקָמַת המְדינָה.

המְבַקֵר יַעֲביר בִּתחילַת השבוּע את הטְיוּטָה (הנוֹסַח הרִאשוֹן) של הדוּחַ לִידֵי האישים הנוֹגעים לַדָבָר, וִיבַקֵש מהם לִרשוֹם תְגוּבוֹת והֶעָרוֹת לַדוּח. הדוּח השָלֵם והמָלֵא יִתפַּרסֵם כַּנִראֶה בְּמַחֲצית חוֹדש פֶבּרוּאָר.

בְּדוּחַ המבקר יש בּיקוֹרת קָשָה בְּיוֹתֵר על הטיפּוּל בַּשְׂרֵפָה מִצַד השָׂרים שהָיוּ אַחֲרָאים לְכָך – שׂר האוֹצָר יוּבַל שטַיינִיץ וְשַׂר הפְּנים אֵלִי יִשַי. המבקר מַאֲשים את שני השׂרים בְּאַחֲרָיוּת אישית לַמֶחדָל (לַכּישָלוֹן) בְּכִיבּוּי השׂרפה וּבַהֲכָנַת מַעֲרַך הכַּבָּאוּת בַּמדינה. שׂר האוֹצר נֶאֱשָם בְּכך שלא הֶעֱביר בַּזְמַן תַקציבים לַהֲכָנַת מַעֲרַך הכּבּאוּת, ושׂר הפּנים אלי ישי, שהוּא השׂר האַחֲרַאי לְנוֹשֵׂא הכַּבָּאוּת, נֶאֱשָם בּכך שלא טיפֵּל כָּרָאוּי (כּמוֹ שצָריך) בַּהֲכָנַת מַעֲרַך הכַּבָּאוּת לְמִקרֵה אָסוֹן, כּמוֹ זה שקָרָה בַּשׂרפה בַּכַּרמֶל.

אישים בְּמַעֲרֶכֶת המִשפָּט אוֹמרים כּי המַסקָנוֹת (הסיכּוּמים, ההַחלָטוֹת) מֵהַדוּח הן, כּי על השׂרים שטייניץ ויִשַי לְהִתפַּטֵר. התְגוּבָה של שני השׂרים: אֵין לנוּ כַּווָנָה לְהִתפַּטֵר.

הַשָׂרִים אֵלִי יִשַי וְיוּבַל שטַיינִיץ בִּישִיבַת הַמֶמשָלָה בּיוֹם א'. מִיָמִין – הַשַׂר מֹשֶה כַּחלוֹן
הַשָׂרִים אֵלִי יִשַי וְיוּבַל שטַיינִיץ בִּישִיבַת הַמֶמשָלָה בּיוֹם א’. מִיָמִין – הַשַׂר מֹשֶה כַּחלוֹן. הצילוּם: אמיל סלמן הארץ.