דיוקן עצמי בנוף©  אבי חי Eli Shamir  דיוקן עצמי בנוף,  שמן על בד, 240-140 סמ, 2001