זַעֲזוּעַ בַּקְהִילָה הַיְהוּדִית בְּצָרְפַת, אַחֲרֵי הַפִּיגוּעַ בְּבֵית סֵפֶר יְהוּדִי בְּטוּלוּז

 בַּפִּיגוּעַ נֶהֶרגוּ אָב וּשְנֵי יְלָדָיו, וְיֶלֶד נוֹסָף; הַפִּיגוּעַ – כַּנִראֶה עַל רֶקַע לְאוּמָנִי וְאַנטִישֵמִי

מוֹרֶה בְּבית הספר היהוּדי "אוֹצַר התוֹרָה" בָּעיר טוּלוּז שבְּצָרְפַת וּשנֵי יְלָדָיו נֶהֶרגוּ בּיוֹם שני בַּבּוֹקֶר בְּפיגוּעַ בַּכּניסה לְבית הספר. בַּפּיגוּע נֶהֶרגָה עוֹד ילדה. לפי עֵדוּיוֹת רִאשוֹנוֹת, כּמה אנשים נִפצְעוּ. המוֹרֶה שנֶהֱרַג הוּא יִשׂרְאֵלי שעָבַר לָאַחֲרוֹנָה עם מִשפַּחתוֹ לָגוּר בְּצָרְפַת.

לפי פְּרָטים רִאשוֹנים על הפּיגוּעַ, הִגיעַ רוֹכֵב אוֹפַנוֹעַ לְשַעֲרֵי בּית הספר וּפָתַח בִּיריוֹת על האנשים שהיוּ בַּמָקוֹם. מֵהַיריוֹת נהרגוּ בַּמָקוֹם המוֹרֶה הרַב יוֹנָתָן סֶנדלֶר, בּן ה־30 וּשני יְלָדָיו, אַריֵה בּן 6 וגַברִיאֵל בּן 3 וחצי. היַלדָה שנהרגה היא בִּתוֹ של מְנַהֵל בּית הספר, מִריָם מוֹנסוֹנגוֹ, בּת 8.

כּוֹחוֹת מִשטרה גדוֹלים שהִגיעוּ לַמָקוֹם פָּתחוּ בְּחיפּוּשׂים אַחֲרֵי היוֹרֶה. בַּקְהילָה היהוּדית בְּצָרְפַת יש חֲשָד כָּבֵד שהפּיגוּעַ היה על רֶקַע אַנטישֵמי אוֹ על רקע לְאוּמָני, בְּמַטָרָה לִפגוֹעַ בְּמַטָרוֹת ישׂראליוֹת בְּחוּץ לארץ.

 אלה הפְּרָטים הרִאשוֹנים על הפּיגוּע, לפני שהִתפַּרסְמוּ הוֹדָעוֹת של המשטרה ושל גוֹרמים אֲחֵרים בּצרפת. נְשׂיא צרפת ניקוֹלָא סַרקוֹזי עמד לבקר בִּמקוֹם הפּיגוּעַ.

מִשׂרד החוּץ הישׂראלי גינָה בַּחֲריפוּת את הרֶצַח וקָרָא לְמֶמשֶלֶת צרפת לַחֲקוֹר וּלגַלוֹת (לִמצוֹא) את האַחֲרָאים לָרֶצַח הנוֹרָא.

לפני כּמה ימים נִרצְחוּ שלוֹשה חַייָלים בָּעיר טוּלוּז. המשטרה חוֹקֶרֶת אם יש קֶשֶר בּין שני המִקרים.