Eilat: istorie și modernitate – Эйлат: история и современность

Новости центра19 февраля 2024 года

RO: Cunoscut în întreaga lume ca fiind cel mai sudic oraș din Israel, este al doilea doar după Ierusalim și Tel Aviv. Eilat este considerat unul dintre orașele tinere ale țării, deși exista deja în vremea regelui Solomon (Shlomo), care a domnit între anii 965-928 î.Hr. În Cartea Regilor din Biblie se menționează că în timpul domniei lui Shlomo, orașul a fost locuit în principal de idumeeni, dar ulterior orașul a devenit evreiesc. În primul mileniu î.Hr., în locul actualului Eilat, se afla portul Ecion-Gever Ezion-Geber, menționat în Biblie ca fiind bază a comerțului maritim între Iudeea și regatul Ofir. Ruinele Ezion-Geber au fost descoperite în timpul săpăturilor arheologice efectuate între 1937 și 1940.

Ridicarea drapelului cu cerneală la 18 februarie 1948. Foto: Biroul de presă al Armatei de Apărare a Israelului/Подъем чернильного флага 18 февраля 1948 г. Фото: Пресс-служба Армии обороны Израиля

Portul numit Ayla a existat și în timpul ocupației romane a Iudeei. Datorită importanței sale strategice, romanii au păstrat o prezență militară la Ayla. În 1947, conform planului de împărțire a Palestinei sub mandat, 10,5 km de linie de coastă de la Akaba până la punctul Taba din Sinai au fost alocate viitorului stat evreiesc. În timpul Războiului pentru Independență (1948), trupele egiptene s-au apropiat de această zonă nelocuită (singura construcție era un post de pază englez abandonat), și s-au fortificat în munți de-a lungul coastei. Câteva zeci de soldați, în cadrul operațiunii «Uvda», au alungat stațiune militară egipteană de acolo. Operațiunea s-a desfășurat într-o grabă încât israelienii nu aveau niciun steag de stat, așa că l-au desenat cu cerneală pe un cearșaf și l-au ridicat deasupra postului pe 18 februarie.

Eilat este singurul port israelian de pe Marea Roșie, astfel că imediat a început să se dezvolte prin construirea șoselei nr. 90, care leagă Eilat de centrul țării. În 1959, Eilat a primit statutul de oraș. În prezent în oraș locuiesc peste 50.000 de oameni, dintre care 8.000 sunt repatriați vorbitori de limba rusă. Datorită sutelor de mii de turiști în timp de pace care umple orașul aproape tot timpul anului, populația sa reală este de câteva ori mai mare.

Eilat. Vedere de pe Golful Eilat Eilat. Foto: Sh. Kidron/ Эйлат. Вид с Эйлатского залива. Фото: Ш. Кидрон

Majoritatea locuitorilor permanenți ai orașului Eilat (aproximativ 85%) sunt angajați în industria turistică. Există și o industrie – portul Eilat primește în mod continuu minerale din Marea Moartă, livrate cu camioanele, și le expediază pe transportul maritim. În port există un ponton special pentru petroliere, iar petrolul livrat prin conducte este transferat la Ashkelon. Portul modern este adiacent bazei Marinei israeliene. În oraș funcționează o fabrică care cultivă alge, furnizate în cantități mari în Japonia, și bazine pentru producția de sare de mare de înaltă calitate. La 20 de kilometri de Eilat se află aeroportul internațional Ilan și Asaf Ramon.

Faleza. La stânga, în fundal, zonele rezidențiale ale orașului. Foto: Sh. Kidron/ Набержная. Слева на заднем плане жилые районы города. Фото: Ш. Кидрон

Valea Timna cu parcul național cu același nume este situată nu departe de Eilat. Potrivit unor surse istorice, acolo se aflau celebrele mine ale regelui Solomon. Dar principala atracție a orașului Eilat este Marea Roșie. Aceasta este mereu curată, transparentă și caldă – temperatura apei în ea se menține peste 22 de grade pe tot parcursul anului. Marea Roșie atrage mulți turiști care vin în Eilat din toată lumea. Una dintre principalele atracții este muzeul maritim cu un observator subacvatic, în acvariile mari sunt prezentate toate tipurile de viețuitoare marine din Marea Roșie. Acest mediu bogat și divers atrage pasionații de scufundări. Cel mai mare succes îl au recifurile de corali, datorită cărora, în 1966, coasta Eilat a fost declarată rezervație naturală. Orașul este deosebit de atractiv pentru turiști în perioada iernii, când căldura verii scade.

Rezervația Timna. Coloanele lui Solomon. Foto: Sh. Kidron/Заповедник Тимна. Соломоновы столбы. Фото: Ш. Кидрон

După atacul terorist al bandiților Hamas din 7 octombrie 2023, hotelurile din Eilat au găzduit sute de familii israeliene, nevoite să-și părăsească casele din kibuțuri și așezările de-a lungul graniței cu Fâșia Gaza din cauza operațiunilor militare.

РУ:По своей известности в мире самый южный город Израиля Эйлат уступает только Иерусалиму и Тель-Авиву. Эйлат считается одним из молодых городов страны, хотя он существовал еще во времена царя Соломона (Шломо), правившего в 965-928 годах до н. э. В библейской Книге Царств сказано, что при Шломо в городе жили в основном идумеи, но в последующий период город стал еврейским. В первом тысячелетии до нашей эры на месте нынешнего Эйлата находился порт Эцион-Гевер, упоминаемый в Библии как база морской торговли Иудеи с государством Офир. Развалины Эцион-Гевера были обнаружены во время археологических раскопок, проведенных в 1937-1940 годах.

Порт под названием Айла существовал и во времена римской оккупации Иудеи. Из-за его стратегического значения римляне держали в Айла военный гарнизон. В 1947 г. по плану раздела подмандатной Палестины 10,5 км береговой линии от Акабы до пункта Таба на Синае отводился будущему еврейскому государству. Во время Войны за независимость (1948) египетские войска подошли вплотную к этому безлюдному району (единственное строение — брошенный английский сторожевой пост) и укрепились в горах над берегом. Несколько десятков солдат в ходе операции «Увда́» выбили оттуда египетский гарнизон. Операцию провели в такой спешке, что у израильтян не было даже государственного флага, поэтому его нарисовали чернилами на простыне и подняли над постом 18 февраля.

Эйлат – единственный израильский порт на Красном море, поэтому его сразу же начали развивать, для чего проложили шоссе номер 90, соединившее Эйлат с центром страны. В 1959 году Эйлат получил статус города. В настоящее время в нем проживают чуть более 50 тысяч человек, из которых 8 тысяч – русскоговорящие репатрианты. Из-за сотен тысяч туристов в мирное время заполняющих город практически круглый год, его реальное население в несколько раз больше.

Основная часть постоянных жителей города Эйлата (около 85 %) занята в туристической отрасли. Есть и промышленность – порт Эйлата круглосуточно принимает минералы Мёртвого моря, доставляемые грузовиками, и отгружает их на морской транспорт. В порту оборудован специальный причал для танкеров, доставляемая ими нефть по нефтепроводу перекачивается в Ашкелон. Современный порт соседствует с базой израильского ВМФ. В городе работает завод, выращивающий водоросли, в массовом количестве поставляемые в Японию, пруды для производства высококачественной соли из морской воды. В 20 километрах от Эйлата находится международный аэропорт имени Илана и Асафа Рамонов.

Недалеко от Эйлата расположена долина Тимна с одноимённым национальным парком. В соответствии с некоторыми историческими источниками именно там находились легендарные копи царя Соломона. Но главная достопримечательность Эйлата – Красное море. Оно постоянно чистое, прозрачное и теплое – температура воды в нем круглый год держится выше 22 градусов. Красное море притягивает многочисленных туристов, приезжающих в Эйлат со всего мира. Одна из главных достопримечательностей – морской музей с подводной обсерваторией, в больших аквариумах которой представлены все виды подводного мира Красного моря. Этот мир своим богатством и разнообразием привлекает любителей подводного плавания. Самой большой популярностью пользуются коралловые рифы, благодаря которым в 1966 году Эйлатское побережье было объявлено природным заповедником. Город особенно привлекателен для туристов в зимний период, когда спадает летняя жара.

После злодейской атаки бандитов Хамас 7 октября 2023 года, гостиницы Эйлата приняли сотни семей израильтян, вынужденных на время военных действий покинуть свои дома в кибуцах и поселениях, граничащих с сектором Газа.