Varianta necunoscută a unei scrisori istorice a evreilor georgieni – Неизвестный вариант исторического письма грузинских евреев

Новости центра20 декабря 2023 года

RO: Este cunoscută tuturor scrisoarea trimisă de capii a 18 familii evreiești georgiene către Organizația Națiunilor Unite, pe data de 6 august 1969, cerând ajutor pentru a emigra în Israel. Pentru a-și îndeplini visul, ei au cerut să influențeze autoritățile sovietice.

În scrisoare se menționa: «Se spune că în lume sunt doar doisprezece milioane de evrei. Dar se înșală cine crede că suntem doisprezece milioane. Pentru că alături de cei care se roagă pentru Israel sunt sute de milioane de cei care nu au supraviețuit, care au fost torturați, care nu mai sunt printre noi. Împreună cu noi sunt și ei, necuceriți și veșnic în viață, care ne-au transmis tradițiile luptei și ale credinței».

Fără îndoială, scrisoarea evreilor georgieni este un document important în istoria sionismului. A jucat un rol important în organizarea campaniei comunității internaționale în sprijinul evreilor din URSS care doreau să emigreze în patria istorică. Datorită acesteia, deja în 1971 a început repatrierea în masă a evreilor sovietici din Uniunea Sovietică.

Dar puțini știu că scrisoarea a fost trimisă nu doar la ONU, ci și reginei Elisabeta a II-a a Angliei. Și mai puțini știu că scrisoarea originală a fost trimisă mai întâi în Israel, la organizația «Nativ», care s-a asigurat că ajunge la destinatari.

Varianta necunoscută a scrisorii istorice…

Publicăm câteva pagini din a doua variantă a acestei scrisori istorice, adresate reginei engleze. Scrisoarea a fost înmânată de «Nativ» în Arhiva de Stat a Israelului.

RU: Всем известно письмо, которое 6 августа 1969 года направили главы 18 семей грузинских евреев в Организацию Объединенных Наций с просьбой помочь им выехать в Израиль. Для осуществления их мечты они просили повлиять на советские власти.

В письме указывалось: «Говорят, во всем мире всего двенадцать миллионов евреев. Но ошибается тот, кто считает, что нас двенадцать миллионов. Ибо с теми, кто молится об Израиле, сотни миллионов тех, кто не дожил, кто замучен, кого уже нет. Вместе с нами идут и они, непокоренные и вечно живые, передавшие нам традиции борьбы и веры».

Без всякого сомнения письмо грузинских евреев – важный документ в истории сионизма. Оно сыграло большую роль в организации кампании международной общественности в поддержку евреев СССР, стремившихся выехать на историческую родину. Благодаря ему уже в 1971 году из Советского Союза началась массовая репатриация советских евреев.

Но мало кому известно, что письмо было отправлено не только в ООН, но и к английской королеве Елизавете. И уж совсем никто не знает, что оригинал письма был переправлен сперва в Израиль, в организацию «Натив», которая и позаботилась о том, чтобы оно попало к адресатам.

Неизвестный вариант исторического письма…

Мы публикуем несколько страниц второго варианта этого исторического письма, адресованного английской королеве. Письмо было передано «Нативом» в государственный архив Израиля.