Cinci dintre voi vor pune în fugă o sută. Еvreii combatanți din anul 1948. – Пятеро из вас обратят в бегство сотню. Еврейские бойцы 1948 года.

Новости центра27 февраля 2024 года

RO: Combatanții evrei ai Armatei de Apărare a Israelului, proaspăt înființată, care au apărat independența țării în 1948. Toți aceștia nu aveau experiență în luptă și au trecut prin pregătire militară inițială în cadrul organizațiilor clandestine evreiești «Haganah» și «Etzel», care au luptat împotriva mandatului britanic.

Acești băieți și fete s-au confruntat cu unități regulate, bine instruite și înarmate ale țărilor arabe, venite în Țara Israelului cu încrederea într-o victorie ușoară.

Intervenționiștii arabi s-au confruntat cu detașamente, deși voluntari slab înarmați și aproape neinstruiți, care posedau o mare putere de spirit și încredere în corectitudinea cauzei lor-restaurarea după două mii de ani de exil al statului evreu pe pământul Evreiesc.

Și acești băieți și fete au învins complet armatele arabe, alungându-le în retragere. În cartea a treia a Pentateuhului, numită «Vaikra», evreilor care apără Pământul Israel li se promite: «Cinci dintre voi vor alunga o sută, iar o sută vor alunga zece mii. Vrăjmașii vor cădea de sabie înaintea voastră.» Această promisiune s-a împlinit în întregime în timpul Războiului pentru Independență.

Soldații actuali ai IDF (Forțele de Apărare ale Israelului) posedă o voință și o motivație la fel de puternice pentru a înfrânge un inamic înșelător și sălbatic. Și din acest motiv, vom câștiga în 2024 exact așa cum am câștigat în 1948.

РУ: Еврейские бойцы только что созданной Армии обороны Израиля, отстоявшие независимость страны в 1948 году. Все они не имели боевого опыта и самую первичную военную подготовку прошли в рамках подпольных еврейских организаций «Хагана» и «Эцель», боровшихся с британским мандатом.

Эти мальчики и девочки противостояли регулярным, хорошо обученным и вооруженным частям арабских стран, пришедшими в Землю Израиля с уверенностью в легкой победе.

Арабские интервенты столкнулись с отрядами пусть и плохо вооруженных и почти не обученных добровольцев, но обладавших огромной силой духа и уверенностью в правоте своего дела – восстановления после двух тысяч лет изгнания еврейского государства на еврейской земле.

И эти мальчики и девочки наголову разбили арабские армии, изгнав их восвояси. В третьей книге Пятикнижия «Ваикра» обещано евреям, защищающим Землю Израиля: «Пятеро из вас обратят в бегство сотню, а сто — десять тысяч. Враги падут от меча перед вами». Обещание это полностью сбылось в ходе Войны за Независимость.

Нынешние солдаты ЦАХАЛ обладают не меньшей силой духа и мотивацией сломить подлого и жестокого врага. И поэтому мы победим в 2024 точно так же, как победили в 1948.